Meer geld besteed aan onderzoek en ontwikkeling

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en het onderwijs besteedden in 2014 meer aan R&D.

Een onderzoeker bestudeert de werking van enzymen voor fris en bier. Foto Lex van Lieshout / ANP

Er is afgelopen jaar meer geld uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling dan vorig jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 ruim 13 miljard euro besteed is aan zogenoemde R&D (research and development) bij bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en hoger onderwijsinstellingen en universitaire medische centra. Dat is drie procent meer dan in 2013.

Volgens het CBS wordt 2 procent van het bruto binnenlands product besteed aan onderzoek, ongeveer net zoveel als in voorgaande jaren. De budgetten van bedrijven bleven een aantal jaar stabiel, tot ze vorig jaar weer stegen. Publieke onderzoeksinstellingen zoals TNO en het RIVM zitten na een iets hogere besteding in 2013 weer op het niveau van 2012. De onderzoeksbudgetten van onderwijsinstellingen stijgen al jaren gestaag.

Verdeling

Bedrijven hebben de diepste zakken: zij spendeerden vorig jaar 7,4 miljard euro, 300 miljoen euro meer dan in 2013 en 2012. Met 59,4 procent heeft vooral de industrie daarin een groot aandeel. De dienstensector volgt met 35 procent.

Het overgrote deel van het onderzoek, 6,7 miljard euro, wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Ook overheidssubsidies zijn met 4,3 miljard belangrijk voor R&D. De bijdrage van hoger onderwijsinstellingen is met 21 miljoen euro niet alleen bescheiden, maar ook flink gedaald ten opzichte van 2012 toen er ruim 2,5 keer zoveel uit het onderwijs afkomstig was.

    • Bastiaan Nagtegaal