Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

ING schreef zelf wet die banken 350 mln scheelt

Banken krijgen fiscale aftrek die niet-banken niet krijgen. Dat kan leiden tot claims uit Brussel wegens staatssteun.

Opmars van coco’s
Opmars van coco’s

ING heeft vorig jaar belangrijke onderdelen geschreven van de wet die Nederlandse banken een fiscale aftrek van 350 miljoen euro per jaar geeft op coco’s: een nieuw type obligatie. Ondanks waarschuwingen uit zijn ministerie voor staatssteun koos minister Dijsselbloem (PvdA) er bovendien voor de aftrek alleen voor banken te laten gelden.

Dit blijkt uit interne documenten van het ministerie van Financiën die NRC via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur in handen kreeg.

Uit de documenten blijkt ook dat ING het ministerie aanraadde de aftrek alleen bij de Europese Commissie te melden als men denkt „dat het staatssteunrisico wel meevalt”.

Het is verplicht een vermoeden van staatssteun bij de Europese Commissie te melden. Volgens hoogleraar Sweder van Wijnbergen blijkt uit de documenten dat dit door Dijsselbloem (ook Eurogroepvoorzitter) „bewust niet gemeld is en dat er in samenwerking met de banken zelfs naar formuleringen gezocht is om de Commissie op een dwaalspoor te brengen”. Hij vergelijkt dit met de Securitel-affaire bij het ministerie van Economische Zaken eind jaren negentig, waar met medeweten van ambtenaren werd geprobeerd de Europese Commissie te misleiden.

Lees ook het achtergrondstuk: De bank vraagt, de minister draait.

Succesvolle bankenlobby

Uit de documenten blijkt dat banken,  aangevoerd door ING,  al sinds 2011  lobbyden bij Financiën om de coco’s  fiscaal aftrekbaar te maken.  Ze stelden dat ze anders minder kredieten  kunnen verlenen.  

De lobby werkte, de aftrek werd vorig jaar zomer geregeld via een nota  van wijziging bij de Fiscale Verzamelwet 2014. ING  kreeg conceptversies  van de wet toegestuurd en voorzag  die van commentaar. Vrijwel alle door  ING voorgestelde aanpassingen werden  daarna letterlijk in de wettekst en  toelichting overgenomen.

Ook ABN Amro-topman Gerrit  Zalm was betrokken bij het proces. Hij  belde vorig jaar met succes naar Dijsselbloem om verwijzingen naar banken uit de wettekst te halen.
Vanuit academische kringen is er  kritiek dat de complexe coco’s het  bankensysteem onveiliger maken.   Toezichthouder AFM  oordeelde in  maart dat coco’s niet  geschikt zijn voor  de meeste particuliere beleggers.

Volgens marktonderzoeker Dealogic werd dit jaar wereldwijd ruim 100  miljard dollar aan coco’s op de markt  gebracht. Nederland prijkt op plek zeven van wereldwijde coco-uitgevers  dankzij coco’s die de Rabobank (1,5  miljard euro) en ING (2,25 miljard dollar) uitbrachten. In september kondigde ABN Amro ook aan coco’s uit te  gaan geven. 

Opmars van coco’s

Vrees voor oordeel Brussel

Uit de documenten blijkt dat er bij  zowel de banken als het ministerie de  sterke vrees leeft dat Nederland door  de Europese Commissie van staatssteun beschuldigd kan worden, omdat  alleen banken de aftrek wordt gegund. Ambtenaren waarschuwden  ook dat als niet-banken zich bij de  rechter op het gelijkheidsbeginsel beroepen dat de schatkist  „enkele honderden miljoenen euro’s” kan kosten.

Dijsselbloem schrijft op interne notities dat hij een voorkeur heeft om  coco’s voor alle bedrijven aftrekbaar  te maken mits daar geld voor is. Dat  geld is er niet.
Desgevraagd stelt het ministerie  van Financiën  dat de voorgestelde  wijzigingen van ING  „voor een deel  zijn overgenomen en voor een deel  ook niet” en benadrukt dat op andere momenten „suggesties van ING/de banken niet zijn overgenomen”.

ING zegt dat het optrad namens de  Nederlandse Vereniging van Banken  en dat ING „actief” financiële regelgeving en toezicht probeert te verbeteren.  De bank vindt het staatssteunrisico „in de uiteindelijke vorm van de  regelgeving acceptabel”.