ING Group ziet winst opnieuw toenemen

ING profiteert van het belang in NN Group – dat zelf de winst zag dalen – en inkomsten uit het bankbedrijf.

Foto Lex van Lieshout/ANP

ING Bank heeft de nettowinst opnieuw zien stijgen ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal behaalde de bank een winst van 1,06 miljard euro, een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

In het tweede kwartaal van dit jaar nam de nettowinst al met 21 procent toe ten opzichte van Q2 in 2014, en ook het eerste kwartaal was met een winstgroei van 43 procent positief. Het onderliggende resultaat - de nettowinst gecorrigeerd voor eenmalige posten - kwam uit op 1,09 miljard euro, een kleine daling van 3 procent in vergelijking met het derde kwartaal van een jaar geleden.

Belang in NN en herstel economie

ING profiteerde van inkomsten uit de verkoop van een deel van het belang in NN Group. ING Group heeft nu nog 25,8 procent van de aandelen in handen, terwijl op de waarde van de aandelen en het binnenkomen dividend van het verzekeringsbedrijf een winst binnenkwam van 76 miljoen euro.

Ook de inkomsten uit het bankbedrijf namen toe wegens afnemende risico’s op wanbetalingen, met name in Nederland. De verbeterende Nederlandse economie is daar mede debet aan. Zodoende zijn de risicokosten van de bank met zo’n 60 miljoen euro afgenomen, terwijl tegelijkertijd de vraag naar kredieten is toegenomen.

Staatssteun?

Vanochtend werd bekend uit onderzoek van NRC dat ING zelf heeft meegeschreven aan een wet die de banken fiscaal voordeel oplevert. Dat zou banken jaarlijks zo’n 350 miljoen euro schelen. Ook zou het mogelijk kunnen leiden tot Europese claims wegens staatssteun.

Nationale Nederlanden

Ook NN heeft vanochtend kwartaalcijfers gepresenteerd. Het operationeel resultaat is ten opzichte van het derde kwartaal van 2014 gestegen naar 392 miljoen euro, een stijging van 43 procent. Het netto resultaat is met 7 procent gedaald naar 329 miljoen door tegenvallende niet-operationele activiteiten en verliezen in Japan. CEO Lard Friese is tevreden, maar ziet verbeterruimte:

“Hoewel we tevreden zijn over opnieuw goede resultaten, zullen we onze bedrijven verder optimaliseren om onze financiële en niet-financiële doelen te bereiken en waarde toe te voegen voor al onze stakeholders: onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en de samenleving in het algemeen.”

    • Bastiaan Nagtegaal
    • Sam de Voogt