The Chronicles of Narnia 1

(Andrew Adamson, 2005). Een Disneyfilm naar de met christelijke boodschappen doordrenkte boeken van C.S. Lewis, over de tocht van een viertal kinderen door het achter een kledingkast verborgen land Narnia. Daar is het Harry Potter plus Tolkien plus Andersen puls de Griekse mythologie.

Er moet een titanenstrijd worden uitgevochten tussen de gemene witte heks en de messianistische leeuw Aslan. Aslan is schepper en redder van het toverrijk ineen.

Morgenavond volgt deel twee, Prince Caspian (2008).