Brieven Maar Afghanistan leeft wel in vrijheid

Eens wordt er afgerekend

Wat ben ik verdrietig nu ik zie wat er allemaal gebeurt in het geboorteland van mijn voorouders, Turkije.

Erdogan zet alles in om aan de macht te blijven omdat hij anders veroordeeld zal worden voor zijn wandaden, zoals het vermoorden van onschuldigen, hulp bieden aan de terroristen van de Islamitische Staat, opsluiting en bedreiging van journalisten, zelfverrijking, corruptie en omkoping.

Zodra een andere regering aan de macht komt, zal afgerekend worden met het verleden. Hij zal voor het gerecht verantwoording moeten afleggen. Deze angst maakt hem niet allen despotisch, hij deinst er ook niet voor terug een binnenlandse oorlog te ontketenen. Iedere dag vallen er slachtoffers in Turkije. Ik schaam me diep voor dit dictatoriale regime dat mensenrechten, vrije meningsuiting en de uitkomst van verkiezingen niet respecteert en dat wederom de meerderheid heeft gehaald. Waar blijven de rechten van de 51 procent die niet op Erdogan heeft gestemd?

Geluk

Vrouwen zijn eerlijker

‘Mannen zijn vaker gelukkig dan vrouwen’, aldus de krant (2/11) over een onderzoek van het CBS naar welzijn in Nederland. Wat een onzin zeg. Vrouwen rapporteren gewoon eerlijker hoe ze zich echt voelen in plaats van hoe ze zich zouden willen voelen of denken dat ze zich behoren te voelen. Als het echt zo was dat mannen significant vaker dan vrouwen positieve emoties ervaren en kalm zijn, waarom is het dan zo dat volgens de cijfers van datzelfde CBS vier maal zoveel mannen als vrouwen geweldsmisdrijven begaan? Conclusie van het onderzoek kan beter luiden: ‘mannen geven meer sociaal wenselijke antwoorden in enquêtes dan vrouwen’.

Drs. Anne de Jong

Vluchtelingen

Jobs als rolmodel

In Haagse invloeden (1/11) suggereert Tom-Jan Meeus dat we spijt kunnen krijgen dat we onder Syrische vluchtelingen nooit naar potentiële ‘Steve Jobsen’ hebben gezocht. Jobs had een biologische Syrische vader, maar werd geboren in de VS en door een Amerikaans stel grootgebracht, met bijbehorend normen- en waardenpakket. Zorgen over de vluchtelingenstroom gaan – terecht of onterecht – steeds hierover: over het importeren van een vreemde cultuur. Niet over ras. Door iemand met wat Syrisch bloed in de aderen als rolmodel te bombarderen, kaap je de discussie op racistische gronden.

Henk van der Laan

Ida Gerhardt

Kwade dagen

Treffende column van Marjoleine de Vos (2/11). Ik herinnerde me een ander gedicht van Ida Gerhardt waarin de uitdrukking ‘het huis in stand houden’ voorkomt: Kwade dagen. Daarvan luidt de eerste strofe:

Ga niet naar anderen als dàt leed u slaat/ dat de mens kromt, of als een wig hem splijt;/ ga niet naar anderen: raak uw kracht niet kwijt,/ die harde kern waarmee ge het bestaat./ En houd uw huis in stand, gelijk altijd.

Maria ter Steeg

Onderwijs

Religiekunde onwenselijk

Ik ben het met de vijf jonge religiewetenschappers (2/11) eens dat zonder kennis van religie de wereld onbegrijpelijk is. Zonder kennis van natuurwetenschap en techniek echter ook, en zo zijn er meer kennisgebieden die onmisbaar zijn voor het begrip van de wereld. Daarom ben ik het niet eens met hun voorstel voor een apart schoolvak religiekunde. Ten eerste doet dat geen recht aan niet-religieuze levensbeschouwingen en ten tweede gaat de samenhang verloren met maatschappelijke ontwikkelingen, natuurwetenschap en techniek en ideeëngeschiedenis. Zomin als men het brood kan begrijpen door aparte vakken gist- en meelkunde, zomin kan men de wereld begrijpen vanuit geïsoleerde vakken, waaronder dan religiekunde. Het is het bakproces waar het op aankomt, en ja, in het bakken van de wereld hebben religies ten goede of ten kwade hun rol gespeeld. Beter is het om geschiedenis (‘het bakproces’) in het onderwijs een prominentere plaats te geven en daarin kunst, wetenschap, sociale ontwikkelingen en religie in samenhang te behandelen.

Dr. Jan A. Schulp

    • C. Erdem
    • Drs. Anne de Jong
    • Henk van der Laan
    • Maria ter Steeg
    • Dr. Jan A. Schulp