‘Moeizame woningtoewijzing door foute spelling namen’

Bureaucratie staat snelle huisvesting van asielzoekers in de weg. In Arnhem waren er de afgelopen maanden meer huizen voor vluchtelingen dan ‘voordrachten’, volgens manager Ad van Arkel van woningcorporatie Volkshuisvesting. Niet alle statushouders blijken tijdig over een BSN-nummer te beschikken, het persoonlijk nummer dat nodig is om bijvoorbeeld huurtoeslag aan te vragen. „Zo blijven we achter bij de taakstelling van de overheid om in onze stad dit jaar driehonderd statushouders te huisvesten”, zegt Van Arkel. In plaats van de 25 vluchtelingen waar in oktober plaats voor was, huisvestte Arnhem er twaalf. Het probleem speelt ook in andere gemeenten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontstaat de vertraging doordat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ingewikkelde namen in eerste instantie vaak verkeerd opschrijft. Volgens het COA ligt het probleem bij de gemeenten. Inmiddels wachten ruim 15.600 asielzoekers op een woning.

    • Annette Toonen