Afspraak

Net naar de herfstvakantie heb ik (mbo-docent) een gesprek met een leerling over zijn verzuim. De leerling is maar 50 procent aanwezig geweest sinds het begin van het schooljaar. Bovendien heeft hij al eens eerder een waarschuwing gehad. Hij krijgt nog één kans om te laten zien dat hij 100 procent aanwezig kan zijn op school. Na ondertekening van de ‘laatste waarschuwing’ vraagt de leerling: „Kan ik dan nu wel naar mijn afspraak met de kapper?”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/ik