Weer minder mannen economisch zelfstandig

Sinds 2011 neemt het percentage mannen dat zelfstandig kan rondkomen af.

Foto: Koen Suyk / ANP

Minder mannen waren in 2014 economisch zelfstandig dan een jaar eerder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 34,3 procent van de mannen met werken een inkomen verdiende onder minimaal bijstandsniveau; vorig jaar was dat nog 33,4 procent.

Er lijkt sprake van een trend; sinds 2011 neemt het percentage mannen dat zelfstandig kan rondkomen af. Volgens het CBS is de daling vooral veroorzaakt door de conjunctuur, doordat mannen vaker werken in sectoren die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen.

Waar het percentage economisch zelfstandige mannen in de ‘betere’ jaren tot 2009 nog rond de 70 procent lag, is dat sinds het uitbreken van de crisis zo rond de 65 procent.

Percentage zelfstandige vrouwen gelijk

Het percentage vrouwen dat zelfstandig kon rondkomen bleef met 48,4 procent gelijk ten opzichte van vorig jaar. Tussen 2004 en 2008 groeide deze groep met 4 procentpunt tot 47,3 procent, maar sindsdien lijkt de groei vertraagd.

Het verschil in economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. Dat komt volgens het CBS doordat steeds meer vrouwen gaan werken en langere dagen maakten. Ook blijven moeders evenveel uren werken na de geboorte van hun eerste kind als daarvoor. Tegelijk neemt de arbeidsparticipatie van mannen af, maar doordat zij vaker voltijd werken dan vrouwen zijn zij verhoudingsgewijs vaker economisch zelfstandig.

Meer 55-plussers economisch zelfstandig

Wat opvalt is dat de economische zelfstandigheid van zowel mannen als vrouwen tussen de 55 en 64 jaar de afgelopen jaren is toegenomen. Onder vrouwen was dat tussen 2004 en 2014 een stijging van 20 procentpunt, bij de mannen steeg het percentage in die periode met 11 procentpunt.

Dit komt volgens het CBS niet alleen door het beleid om vervroegd uittreden te verminderen, maar ook doordat vrouwen van deze leeftijd vaker nog aan het werk zijn .Per saldo is het aandeel mensen dat economisch zelfstandig is in Nederland in tien jaar gestegen van 55 procent in 2004 naar 57 procent in 2014.

    • Sjoerd Klumpenaar