Vertrek van Hermans is gevoelige tik voor VVD

Aftreden prominente senator na wanbeleid.

„Je kunt in Den Haag zomaar omvallen, zonder dat je het ziet aankomen”, zei Loek Hermans twee jaar geleden in deze krant. Het ging over iemand anders – premier Rutte, destijds stevig onder vuur – maar zijn woorden blijken nu van voorspellende waarde voor hemzelf.

Gisteren trad Hermans af als VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Aanleiding was de uitspraak van de Ondernemingskamer dat hij zich als toezichthouder van zorgconcern Meavita schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid. Hij geeft ook zijn senaatszetel op, met „pijn in zijn hart", zoals hij vanochtend zei. „De Ondernemingskamer heeft gesproken en ik respecteer dat oordeel. Het is een hard oordeel. Toen ik het las realiseerde ik me dat het heel snel over mijn persoonlijk functioneren zou gaan.”

Een half jaar geleden had Hermans de rest van de partijtop al laten weten dat hij zou opstappen als de uitspraak slecht voor hem zou uitpakken, aldus VVD-bronnen. Alleen: tot gistermiddag had hij er alle vertrouwen in dat het wel mee zou vallen.

Het vertrek van Hermans is een gevoelige tik voor de VVD. Hij heeft een lange staat van dienst, als Kamerlid, minister, burgemeester en commissaris van de koningin. Als fractievoorzitter in de senaat was hij een steunpilaar van premier Rutte: hij zat aan tafel bij alle belangrijke besluiten in de VVD. Typerend: het was in het Haagse appartement van Hermans dat Rutte en PvdA-leider Samsom de dag na de verkiezingen van 2012 besloten samen een kabinet te vormen.

Ook pijnlijk voor de VVD is dat opnieuw een prominent vertrekt wegens disfunctioneren. Toegegeven, het gaat bij Meavita om een civielrechtelijke uitspraak, niet eentje bij de strafrechter. En Hermans pleegde het wanbeleid niet in een VVD-functie, maar als onafhankelijk toezichthouder. Maar het harde oordeel over zijn functioneren bij Meavita straalt af op zijn partij, die afgelopen tijd een lange rij ambtsdragers in opspraak zag komen en vertrekken.

De Limburger Hermans (64) was dit voorjaar voor de tweede keer VVD-lijsttrekker voor de senaat. Zijn politieke antenne wordt door iedereen geroemd. Toch waren er signalen dat Hermans aan scherpte begon te verliezen. In de coalitie rees de vraag of hij wel voldoende had opgelet in de aanloop naar de crisis over de vrije artsenkeuze, bijna een jaar geleden in de Eerste Kamer. En het lukte hem maar niet om genoeg steun te krijgen voor een staatscommissie die het parlementair stelsel zal onderzoeken.

Vandaag legde Hermans officieel zijn functie neer. Precies op de dag dat de senaat eindelijk zal vergaderen over zijn commissie.