Heerlen verliest miljoenen aan stationsproject

De gemeente Heerlen heeft in drie jaar tijd 4,4 miljoen euro toegelegd op een nieuw stationsproject. De opdracht was gegund aan ProRail. Voor de eerste fase – de betonnen bebouwing over de sporen en de perrons waarop het station gebouwd moet worden – had ProRail 10,8 miljoen euro begroot. Dat werd door meerkosten aanzienlijk meer, bijna 18 miljoen euro. Die meerkosten zijn grotendeels voor rekening van de gemeente.

Dit blijkt uit een reconstructie van NRC van de gang van zaken rond het Maankwartier, met winkels, kantoren, horeca en parkeergarages. De kosten voor de gemeente liepen nog verder op. Zo was Heerlen was ook ruim een miljoen kwijt aan externe adviezen en advocaten, en investeerde 2,4 miljoen in het ambtelijk apparaat om nieuwe blunders te voorkomen.

Volgens Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering in Maastricht, is rond het Maankwartier sprake van „een mislukte poging ‘subsidiegestuurde’ economie te bedrijven”. Fractieleider Ron Meyer van de SP, grootste raadsfractie, wijst de kritiek af. Hij noemt het project een „prestatie van lef en doorzettingsvermogen”. Tot vorig jaar was SP-wethouder Riet de Wit verantwoordelijk voor het Maankwartier. Nu is dat wethouder Barry Braeken van de PvdA.

Lees het achtergrondverhaal: Een mooi project, tussen de gaten