MH17: ministers niet vervolgd

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) kan geen instanties of bewindslieden vervolgen om de ramp met vlucht MH17. Nabestaanden van de 298 omgekomen passagiers hadden gevraagd of vervolging wegens nalatigheid mogelijk was. De nabestaanden wilden ook weten of het mogelijk was om vervolging in te stellen over de beslissing over de vluchtroute van vlucht MH17. In een enkel geval is ook gevraagd of Nederlandse bewindslieden vervolgd konden worden.

Het OM kan naar eigen zeggen alleen tot vervolging overgaan wegens nalatigheid, als het feit zich in Nederland afspeelt. (NRC)