Loek Hermans (VVD) neemt ‘met pijn in het hart’ afscheid

Fractievoorzitter senaat nam besluit terug te treden vanwege “hard oordeel” Ondernemingskamer.

Aftredend senator Loek Hermans vanochtend voor aanvang van de VVD-fractievergadering. Foto ANP / Bart Maat

Loek Hermans neemt “met pijn in het hart afscheid” afscheid als VVD-senator. Dat zei Hermans vanochtend in een toelichting op zijn besluit gisteren om de Eerste Kamer te verlaten. Aanleiding voor zijn opstappen is dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam oordeelde dat de voormalige bestuurders van Meavita, onder wie Hermans, zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid.

De Ondernemingskamer legde de verantwoordelijkheid voor het fiasco van Meavita, een groot zorgconglomeraat dat in 2009 failliet ging, bij de top van het bedrijf, die de schuld zelf altijd vooral bij de politiek heeft gelegd. De conclusies van de Ondernemingskamer brachten Hermans in grote verlegenheid omdat hij destijds voorzitter van de de Raad van Commissarissen van Meavita was. De Ondernemingskamer:

“De zittende raad van commissarissen, en in het bijzonder Hermans, hebben de per 1 oktober 2007 aangetreden nieuwe leden van de raad van commissarissen ten onrechte niet volledig over de bestaande problemen geïnformeerd.”

‘Ik voel mij verantwoordelijk’

Hermans zei gistermiddag in een korte verklaring dat doorgaan als senator door het oordeel van de Ondernemingskamer voor hem onmogelijk was geworden. Vanochtend sprak hij in een meer uitgebreide reactie over een “hard oordeel” van de Ondernemingskamer:

“De Ondernemingskamer heeft gesproken en ik respecteer dat oordeel. Het is een hard oordeel. We weten nu waaraan een Raad van Commissarissen moet voldoen in deze tijd. Ik voel me ook verantwoordelijk. Toen ik het persbericht las realiseerde ik me dat het heel snel over mijn persoonlijk functioneren zou gaan en ik heb toen deze beslissing genomen. Ik heb met heel veel plezier 8,5 jaar in de Eerste Kamerfractie gezeten. Ik neem met pijn in het hart afscheid.”

Het vertrek van Hermans is een gevoelige tik voor de VVD. Hij heeft een lange staat van dienst in de partij, als Kamerlid, minister, burgemeester en commissaris van de koningin. Als fractievoorzitter in de senaat was hij de afgelopen jaren een belangrijke steunpilaar van premier Rutte: hij zat aan tafel bij alle belangrijke besluiten in de VVD. Typerend: het was in het Haagse appartement van Hermans dat Rutte en PvdA-leider Samsom de dag na de verkiezingen van 2012 besloten samen een kabinet te vormen.

    • Petra de Koning
    • Pim van den Dool