Hoe Mexico het van ‘s werelds machtigste frisdranklobby won

Het door obesitas geplaagde Mexico heft sinds 2014 belasting op frisdrank. Hiervoor nam een klein groepje activisten het op tegen de machtigste frisdrankindustrie ter wereld – en won het gevecht.

Foto: Joe Monin / Flickr

Mexico is het land waar wereldwijd verreweg de meeste frisdrank wordt gedronken - jong en oud, groot en klein drinkt er frisdrank alsof het water is. Daarbij is obesitas een groot gevaar voor de volksgezondheid. Praktisch elk gezin in het land heeft een geval van suikerziekte en overgewicht.

Mexico is tevens mondiaal koploper als het gaat om sterfgevallen aan aandoeningen die verband houden met overmatige consumptie van suiker. Bezorgde artsen stelden daarom een belasting op frisdrank voor; de grote nachtmerrie van de machtige frisdrankproducenten.

“Frisdrank als de vloeibare sigaret”

De frisdrankindustrie was bang dat door de negatieve aandacht voor hun product ze hetzelfde lot zouden treffen als de tabaksindustrie. In Mexico zette de industrie daarom alles op alles om zo’n frisdranktaks te voorkomen.

Door sportevenementen te sponsoren en diabetesfondsen van financiële steun te voorzien, lukte het de industrie lange tijd om bij ‘frisdrankbelasting’ de negatieve aandacht op het woord ‘-belasting’ te vestigen. Met vergaande connecties binnen de Mexicaanse politiek leek een voorstel om belasting op frisdrank te heffen hopeloos. En toch kwam die frisdranktaks er.

The Guardian beschrijft in een indrukwekkende longread hoe een klein clubje activisten met een gezonde dosis creativiteit, opportunisme en de nodige hulp van buitenaf ‘s werelds machtigste frisdranklobby eronder kreeg.

Lees het hele verhaal How one of the most obese countries on earth took on the soda giants bij The Guardian van Tina Rosenberg (5.975 woorden, leestijd 30 minuten).

    • Sjoerd Klumpenaar