Even een begroting verdedigen, dan is ze weg

Sharon Dijksma lijkt op weg te zijn naar een ander ministerie. De begroting van Landbouw als laatste klus?

Dijksma (PvdA) verdedigt vandaag in de Kamer de begroting van Landbouw.

Internationaal gezien maakt het een rare indruk, denkt Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland: als staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma deze week overstapt naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals in Den Haag nu wordt verwacht, is haar opvolger de derde staatssecretaris van Landbouw in dit kabinet. „Italiaanse toestanden”, moppert Maat.

Al was de eerste staatssecretaris Co Verdaas er maar een paar weken en is Dijksma er nu al bijna drie jaar, volgens Maat kan Nederland het zich als de tweede grootste landbouwexporteur ter wereld niet veroorloven om van landbouw op het ministerie „een soort duiventil” te maken.

Dijksma (PvdA) verdedigt vandaag in de Tweede Kamer de begroting van Natuur en Landbouw van het ministerie van Economische Zaken. Albert Jan Maat wil nog niet over haar praten alsof ze al weg is. Maar natuurlijk zit het de invloedrijke lobbyclub van agrarische ondernemers niet lekker dat de ervaren en efficiënte bestuurder Dijksma een ánder ministerie moet gaan redden en, zoals het er nu naar uitziet, wordt vervangen door een Tweede Kamerlid (Martijn van Dam) dat nog nooit heeft bestuurd.

Van Dam is vicevoorzitter van de PvdA-fractie. Hij ging er bij de formatie van Rutte II al vanuit dat hij een post zou krijgen in het kabinet. Nu zou hij bijna opnieuw zijn gepasseerd: vorige week ging de naam rond van Kamerlid Roos Vermeij voor Landbouw. Maar volgens bronnen in de PvdA wordt het tóch Van Dam.

LTO-voorzitter Maat heeft zijn zorgen over het staatssecretariaat afgelopen weekend aan het kabinet duidelijk gemaakt. Dijksma en premier Mark Rutte hebben ook van hem te horen gekregen wat zijn belangrijkste eis is voor de landbouwbegroting: LTO wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit er 50 miljoen euro bij krijgt en agrarische bedrijven minder zelf hoeven te betalen voor de keuring van hun producten. „In het buitenland worden die keuringen gezien als overheidstaak, dus de oplopende kosten hiervoor benadelen de Nederlandse concurrentiepositie.”

Of het lukt? „Ik roep nooit zomaar wat”, zegt Maat. „Wij hebben een ijzersterk verhaal en worden gesteund door de havens en Transport en Logistiek Nederland.”

LTO Nederland komt ook op voor het agrarisch onderwijs. De ‘groene’ scholen raken een jaarlijkse subsidie kwijt van 55 miljoen euro die officieel bedoeld was voor onderwijsvernieuwing, maar waarvan zo’n 30 miljoen ook volgens het ministerie onderdeel uitmaakt van hun zogenoemde basisbekostiging. Dat wil zeggen: ze kunnen niet zomaar zonder.

Uit berekeningen van adviesbureau Berenschot blijkt dat scholen voor een ‘groene’ MBO-leerling door de bezuiniging zo’n duizend euro minder krijgen dan voor leerlingen op een niet-groene opleiding. Tweede Kamerlid Carla Dik (ChristenUnie) komt vandaag met een amendement om dat ongedaan te maken, maar het ziet er niet naar uit dat ze er een meerderheid voor krijgt.

LTO-voorzitter Maat gaat ervan uit dat de scholen efficiënter kunnen werken, maar hij vindt ook dat de bezuiniging van tafel moet. Dus er moet 80 miljoen bij: voor het onderwijs en de keuringen? „Voor de politie is er ook extra geld. Economische Zaken wil toch schitteren in de wereld? Met kruidenierspolitiek kom je er niet.”

    • Petra de Koning