Een lichtvaardig einde

Bij het farmaceutisch bedrijf NGEN werd het krediet niet opgezegd door een bank, maar door een investeerder, de firma All Capital. Die had ruim 2,6 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van een medicijn tegen tandvleesproblemen, door NGEN. Alleen wilde dat niet erg vlotten. Het bedrijf had over 2010 een verlies van 2 miljoen euro, een schuld van 7,5 miljoen en een negatief eigen vermogen van 3 miljoen. All Capital weigert in 2011 vervolgens nog meer krediet te geven – de partijen gaan procederen. In hoger beroep oordeelt het hof dat dit geen gewone kredietverlening is, maar een risicodragende investering. De kredietgever had zekerheden en rentebetalingen bedongen, maar ook optierechten op aandelen in het bedrijf. Als het medicijn zou slagen, kon All Capital dus veel geld verdienen. Volgens het hof mogen „financieel zwaar weer” en dus problemen met terugbetaling „op zichzelf” geen grond zijn om het krediet te staken. Daar zijn zeer gewichtige redenen voor nodig. En die heeft All Capital onvoldoende aangetoond.