Amsterdamse wethouder betreurt achterhouden rapport

Kukenheim gaat in een brief door het stof voor deze ‘onverstandige’ actie.

Simone Kukenheim praat voorafgaand aan haar installatie als wethouder in Amsterdam met collega Eric van der Burg. Foto Remko de Waal/ ANP

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (D66) betreurt het achterhouden van een onderwijsrapport over het beleid van een van haar voorgangers, Lodewijk Asscher. Ze heeft “onverstandig” gehandeld, zo staat te lezen in een brief die namens het college van B en W naar de Amsterdamse gemeenteraad is gestuurd.

De D66-politica ligt onder vuur nadat vorige week bleek dat ze een positief onderwijsrapport niet had gedeeld met de gemeenteraad. Vooruitlopend op het debat over de kwestie, morgen in de gemeenteraad, stelt ze in de brief dat “het beter was geweest als de raad meteen in augustus over het rapport was geïnformeerd.”

Zwakke scholen

Het gaat om het document Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA), waarmee PvdA-wethouder Asscher in 2009 de onderwijskwaliteit op een aantal zwakke scholen wilde verbeteren. In het rapport, dat is opgesteld door het Kohnstamm Instituut, wordt het beleid vergeleken met dat in andere grote steden.

D66 zette zich in een succesvol verlopen verkiezingscampagne vorig jaar fel af tegen de onderwijspolitiek van Asscher.

Uit onderzoek door het Parool bleek echter vorige week dat er nog twee rapporten zijn die Kukenheim heeft achtergehouden. Daarmee komt de teller op drie.

Fractievoorzitter Paternotte was op de hoogte

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ontkende aanvankelijk op de hoogte te zijn geweest van de actie van Kukenheim, maar tegenover het Parool bevestigt de politicus dinsdag dat hij hiervan wel degelijk wist.

In de brief van het college staat daarover:

“Ook laat het feitenrelaas zien dat de rapportage van het Kohnstamm Instituut met een raadslid en diens fractiebureau is gedeeld. Dat was onverstandig.”

Twitter avatar RutgerGW Rutger Groot Wassink Ongehoord dit. @jpaternotte en @simonekukenheim hebben morgen wat uit te leggen. https://t.co/DVc6qp2VGF

Tussenrapportage

Aan de gemeenteraad schreef Kukenheim na het uitlekken van het document dat het om een “tussenrapportage” ging. Nu blijkt echter uit vrijgegeven correspondentie tussen het Kohnstamm Instituut en de ambtenaren van Kukenheim dat het wel degelijk om een eindrapport gaat.

Een op 19 augustus verstuurde e-mail heeft als titel ‘eindrapport KBA aangevuld en aangepast’. Daarin staat:

“Het is allemaal net gelukt met het eindrapport KBA. (…) We hopen dat jullie tevreden zijn.”

De gemeenteraad debatteert morgen over de kwestie.

    • Jorg Leijten