Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid

De bestuurders legden zelf de schuld voor het faillissement vooral bij de politiek.

Het hoofdkantoor in Den Haag.
Het hoofdkantoor in Den Haag. Foto Valerie Kuypers / ANP

De voormalige bestuurders van Meavita, een groot zorgconglomeraat dat in 2009 failliet ging, zijn schuldig aan wanbeleid. Dit heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam vanmiddag bepaald. De Ondernemingskamer legt de verantwoordelijkheid voor het fiasco van Meavita bij de top van het bedrijf, die de schuld zelf altijd vooral bij de politiek heeft gelegd.

Update 16:02:Loek Hermans liet vandaag weten af te treden als voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hermans was in de bewuste periode voorzitter van de Raad van Commissarissen van Meavita.

De Ondernemingskamer stelt dat de bestuurders en toezichthouders “in een bijzonder moeilijke periode” moesten opereren. In de uitspraak worden onder meer de invoering van concurrentie, wijziging in de AWBZ en de introductie van de WMO genoemd. Maar, luidt het oordeel, die ontwikkelingen “kunnen geen rechtvaardiging vormen voor de vastgestelde tekortkomingen”:

“In plaats van [de moeilijke tot zeer moeilijke externe factoren] tegemoet te treden met extra zorgvuldigheid en aandacht, vervielen bestuurders en toezichthouders in een cumulatie van tekortkomingen.”

De zaak tegen de oud-bestuurders was aangespannen door vakbond FNV.

“De zittende raad van commissarissen, en in het bijzonder Hermans, hebben de per 1 oktober 2007 aangetreden nieuwe leden van de raad van commissarissen ten onrechte niet volledig over de bestaande problemen geïnformeerd.”

Zorgmoloch

Het faillissement van Meavita staat symbool voor de problemen met marktwerking en grote fusies in de zorgsector. Het bedrijf voor verpleegzorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg ontstond in begin 2007 uit een serie fusies van regionale thuiszorginstellingen en verpleeghuizen.

Met 20.000 medewerkers, 100.000 cliënten en een half miljard omzet was Meavita een van de grootste zorgconcerns in Nederland. Het was werkzaam voor ruim 60 gemeenten.

Grote verliezen

Meavita leed in 2009 grote verliezen en werd ontbonden, met achterlating van miljoenenschulden. Na het bankroet moest Rijk voor 48 miljoen euro bijspringen bij de sanering van voormalige werkmaatschappijen van Meavita in Groningen en Den Haag. In de twee jaar dat Meavita bestond, is 80 miljoen euro aan eigen vermogen verdwenen.

In 2009 spande Abvakabo FNV een zogenoemde enquêteprocedure aan bij de Ondernemingskamer in Amsterdam, een zelden toegepast middel. Na de FNV-fusie werd de zaak overgenomen door FNV Zorg & Welzijn. De vakbond beschuldigde Hermans en tien medebestuurders van wanbeleid, een civielrechtelijk vergrijp. Door hun schuld zou het thuiszorgconcert bankroet zijn gegaan.

Tv-foon

Het bedrijf kwam voor het faillissement al in opspraak vanwege een project voor een beeldtelefoon, de tv-foon. Het zou ‘zorg op afstand’ worden, via moderne techniek. Van het apparaat waren 100.000 exemplaren besteld. Miljoenen euro’s gingen verloren.

In het oordeel komt de Ondernemingskamer terug op de rol van S&TZG, een van de voorgangers van de Stichting Meavita Nederland.

,,S&TZG heeft zonder de daarvoor vereiste verantwoorde voorbereiding (bijvoorbeeld zonder het noodzakelijke onderzoek) besloten tot het opzetten van tv-foon, een omvangrijk en voor werknemers en cliënten zeer ingrijpend project.”