Wiebes bereid Belastingplan aan te passen voor steun

Staatssecretaris waarschuwt wel dat hij “met veel wensen rekening heeft te houden”.

Wiebes is bereid tot concessies, zo zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.
Wiebes is bereid tot concessies, zo zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. Foto ANP / Martijn Beekman

Het kabinet gaat proberen het Belastingplan 2016 zo aan te passen dat het in zowel de Tweede als Eerste Kamer kan rekenen op steun van een meerderheid. Die toezegging deed staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wiebes wil aan de wensen van “de ene partij tegemoet komen zonder de andere partij meteen van tafel te jagen”.

Wiebes heeft voor het kunnen doorvoeren van zijn Belastingplan de steun nodig van de oppositie, want de coalitiepartijen VVD en PvdA hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan komend jaar een lastenverlichting van 5 miljard euro te willen doorvoeren. Daar is de oppositie op zichzelf niet tegen, maar over de precieze invulling van de lastenverlichting zijn de oppositiepartijen sterk verdeeld. Met moties en straks met amendementen kan de oppositie in de Tweede Kamer het kabinet dwingen om mee te gaan met gewenste verschuivingen in de voorgestelde plannen voor 2016.

Realistisch gezien staat het kabinet voor de keuze tussen twee varianten. Een groene weg met meer fiscale maatregelen tegen milieuverontreiniging – een vrije brede weg met D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50Plus en Partij voor de Dieren (goed voor 43 Senaatszetels). En een christelijke weg met meer geld voor eenverdieners en voor de zorg (ook een breed front aangevoerd door CDA, ChristenUnie, SGP, goed voor 30 stemmen in de Eerste Kamer). Voor een meerderheid in de senaat zijn 38 (van de 75 zetels) nodig. VVD en PvdA samen hebben er slechts 21.

‘Ik heb met veel wensen rekening te houden’

Wiebes zei vanmiddag dat hij wil blijven vasthouden aan het kabinetsvoornemen om tegelijkertijd de belastingen te verlagen en de werkgelegenheid te stimuleren. De staatssecretaris gaat proberen “iedereen tevreden te stellen zonder dat ik de illusie heb dat iedereen totaal gelukkig wordt”. Wiebes kan overigens niet uitsluiten dat aanpassingen in het Belastingplan banen kosten. “Ik heb met veel wensen rekening te houden”, aldus Wiebes op een vraag van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Wel belooft hij steeds naar “de banenteller” te zullen blijven kijken.

De staatssecretaris beloofde bij aanvang van het debat “verschillende denkrichtingen” te presenteren. Eén daarvan is om 200 miljoen euro op te halen via vergroeningsmaatregelen, bijvoorbeeld door het gelijktrekken van de heffingen op gas en elektra, en de opbrengst daarvan aan te wenden voor het compenseren van de koopkracht van eenverdieners via bijvoorbeeld de kinderbijslag en/of het kindgebonden budget. De SGP vroeg Wiebes nog meer te doen voor de eenverdieners, bijvoorbeeld rond de overdraagbare heffingskorting, waarna hij beloofde daarop te gaan “kauwen” met het kabinet. De andere honderd miljoen belooft Wiebes terug te sluizen naar bedrijven.

Twitter avatar elbertdijkgraaf Elbert Dijkgraaf Nog geen oplossing voor eenverdiener, maar kabinet staat wel open wat te doen, bijv. met overdraagbare heffingskorting. Deur staat open.

Afgelopen zomer liepen onderhandelingen tussen de coalitie en de oppositie over een grondige herziening van het belastingstelsel stuk. Wiebes betreurt dat, maar wil nu met de behandeling van het Belastingplan alsnog de eerste stappen zetten. “Grote hervormingen krijg er in Nederland niet altijd in één keer doorheen, maar dat betekent niet dat je er niet langer naar moet streven”, zei Wiebes. “De Nederlandse politiek heeft bewezen noodzakelijke hervormingen uiteindelijk op te pakken”.

    • Pim van den Dool
    • Philip de Witt Wijnen