“Ondanks belofte nog veel isolaties vreemdelingen”

Het kabinet zei in mei nog het aantal afzonderingen terug te willen dringen.

Een isoleercel in Eindhoven. Foto Lex van Lieshout / ANP

Vreemdelingen in detentiecentra werden vorig jaar relatief nog ongeveer even vaak in een isoleercel geplaatst als in 2013, terwijl het kabinet beloofd had de straf- of ordemaatregel minder op te leggen. Uit cijfers die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) blijkt dat er wel een afname is in absolute aantallen, maar dat die volgt uit een afname in het aantal gedetineerden.

Staatssecretaris Dijkhoff liet in mei nog weten de ambitie te hebben het aantal vreemdelingen in isolatie terug te dringen. “In de ideale situatie zou het aantal plaatsingen in afzondering nihil zijn”, liet hij weten in reactie op een rapport van Amnesty International waarin wordt voorgesteld isolatie als straf voor vreemdelingen helemaal af te schaffen - een aanbeveling die Dijkhoff niet overnam. Volgens de Volkskrant had voorganger Teeven in 2013 al naar aanleiding van de zaak Dolmatov beloofd het aantal vreemdelingen in isolatie terug te dringen.

Relatieve afname

Uit de cijfers van de Volkskrant blijkt dat in 2013 3.670 vreemdelingen in detentiecentra zaten en 662 keer werd afgezonderd. In 2014 zaten 2.728 mensen vast en werd 450 keer geïsoleerd. Van de afname in absolute aantallen blijft relatief weinig over.

De vreemdelingen in detentiecentra zijn mensen die illegaal in Nederland verblijven, waarvan gevreesd wordt dat ze zich aan hun uitzetting zullen onttrekken. Afzondering wordt als straf toegepast (een zogenoemde disciplinaire maatregel), maar ook als “ordemaatregel”, bijvoorbeeld voor vreemdelingen die suïcidaal zijn. Uit de cijfers blijkt dat 75 procent van de opgelegde maatregelen afzondering in een isoleercel betrof.

    • Bastiaan Nagtegaal