Advies: internetdiploma op de basisschool

De CSR wil meer aandacht voor digitale vaardigheden en cyberveiligheid op scholen.

Leerlingen leren "21st century skills" tijdens de pilot School voor de toekomst.
Leerlingen leren "21st century skills" tijdens de pilot School voor de toekomst. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Om Nederland in de toekomst “veilig en welvarend te houden” moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor digitale vaardigheden en cyberveiligheid. Dat adviseert de Cyber Security Raad (CSR) in een advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de aanbevelingen is dat basisschoolleerlingen een “digitaal vaardigheidsbewijs” moeten halen. “De digitale toekomst van Nederland is in het geding”, zegt de raad.

Het vaardigheidsbewijs moet aantonen dat de kinderen de belangrijkste sociale aspecten, wettelijke en morele grenzen en cybersecurityvraagstukken van ICT begrijpen. Ook op middelbare scholen moeten digitale vaardigheden volgens de CSR gedoceerd worden, en cyberveiligheid in het bijzonder. De raad vindt dat daar in het onderwijs te weinig aandacht voor is:

“Deze nalatigheid kan Nederland zich niet veroorloven.”

Digitale toekomst

De CSR noemt in het rapport twee doelstellingen: Nederland moet genoeg gekwalificeerde cybersecurityspecialisten opleiden en jongeren moeten “goed voorbereid op de digitale toekomst” worden. Digitale vaardigheden moeten opgenomen worden in het nieuwe curriculum, zoals rekenen en gym dat nu ook zijn. Om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt moeten het onderwijs en het bedrijfsleven beter samenwerken, zegt de raad. Ook moet het niveau van leraren omhoog.

In de Cyber Security Raad zitten prominenten uit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven. De voorzitters zijn KPN-topman Eelco Blok en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof.