Bittere ironie: moslims kiezen Duitsland om Jodenvervolging

Het moet gezegd worden: de grote populariteit van Duitsland bij moslims komt niet alleen door de ondoordachte uitnodiging van mevrouw Merkel of de hoogte van de uitkering.

Duitsland is populair bij moslims vanwege precies datgene wat Angela Merkel en andere zachte heelmeesters proberen goed te maken: de historische vervolging van Joden.

Vanwege het risico op discriminatie gaan Afrikanen en Aziaten bij voorkeur naar Engeland, Frankrijk en Zweden. Wat een bittere ironie! Goedwillende Duitsers willen laten zien dat Duitsland niet meer het land van Hitler en de Holocaust is, maar een toevluchtsoord voor vluchtelingen is geworden.

De oogst bestaat uit een toevloed van moslims, die de Holocaust doorgaans als een Joods verzinsel beschouwen.

De warme banden tussen Duitsland en de Arabische wereld gaan terug tot de opkomst van nazi-Duitsland. Eigenlijk al tot de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse rijk en de Duitsers bondgenoten waren.

Over de innige samenwerking tijdens de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven, maar weinig mensen weten dat na de oorlog honderden SS’ers en naziwetenschappers onderdak vonden in de Verenigde Arabische Republiek (de tijdelijke unie van Egypte en Syrië) onder de Egyptische president Nasser.

Het netwerk, bekend geworden door het wachtwoord Odessa, werd geleid door de SS’er Otto Skorzeny, de man die Mussolini in 1943 had bevrijd.

Waarschijnlijk leefden er net zoveel nazi’s in de Arabische wereld als in Latijns-Amerika. De Duitse vliegtuigbouwer Willy Messerschmitt zette zelfs een vliegtuigfabriek in Helwan op. In 1962 verdwenen de meeste nazigeleerden weer uit Egypte, nadat de Israëlische Mossad een liquidatiecampagne (Operatie Damocles) was gestart.

De CIA bood onderdak aan de Duitse raketgeleerden, die men wel kon gebruiken in de nieuwe wedloop met de Russen.

Daarmee kwam er overigens geen einde aan de Duitse betrokkenheid. De Oost-Duitse Stasi bleef verantwoordelijk voor het opzetten van de Egyptische geheime dienst. Aribert Heim, beter bekend als dr. Dood, de kamparts van Mauthausen, werd moslim en leefde onder de naam Tarek Farid Hussein tot 1992 in Egypte.

Vanaf 1973 waren Oost-Duitsers de steunpilaren van het regime Assad sr. tot de val van de Berlijnse muur in 1989.

Een van die adviseurs was de Oostenrijker Alois Brunner, de rechterhand van Eichmann. Brunner leefde tot 2010 in Damascus. De Stasi steunde islamitische terreurbewegingen. Zou Angela dat allemaal werkelijk niet weten?

Nee, ik zeg niet dat alle migranten nazi’s zijn. Ik wijs er slechts op dat hen van kindsaf aan is geleerd om, in geloof en politiek, Joden te haten.

Duitsland doet er daarom goed aan de migranten een niet mis te verstane verklaring ter ondertekening voor te leggen. Daarin moet glashelder worden gesteld dat de vrijheid van godsdienst en die van meningsuiting betekenen dat christenen, moslims én Joden dezelfde rechten én respect genieten. Evenzeer niet-gelovigen, socialisten, andersdenkenden enzovoorts.

En dat godsdienstig geweld, of het aanzetten daartoe, betekent dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Nederland moet natuurlijk ook een dergelijke verklaring eisen, al was het maar om de burgers gerust te stellen die vrezen dat over tien jaar een Jodenherdenking of Gay Pride in Amsterdam niet meer mogelijk zal zijn.

    • Mat Herben