Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Verbod op ritueel slachten bepleit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert het kabinet ritueel slachten te verbieden. Volgens de toezichthouder levert onverdoofd slachten vooral bij runderen veel stress en pijn op. Een verbod kan voorkomen dat dieren meer dan 45 seconden lijden.

De NVWA doet in een rapport ook aanbevelingen om microbiologische besmettingen te voorkomen door aanpassingen in de diervoeding en in de slachtprocedures.

De NVWA schrijft: „Verbied, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, het onbedwelmd doden van dieren, in het bijzonder van runderen.”

Onverdoofde slacht vindt vooral plaats om religieuze redenen bij moslims en joden. De NVWA houdt in de slachthuizen toezicht. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de koepelorganisatie van orthodox-joodse gemeentes, schrijft in een reactie: „Er is geen reden tot een verbod voor religieus slachten over te gaan; er wordt gewerkt aan daadwerkelijke verbeteringen die ertoe leiden (en hebben geleid) dat het dierenwelzijn wordt verhoogd.”

Het rapport van de NVWA vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over ritueel slachten in Nederland. In 2012 strandde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden, dit na een stevige lobby van joodse en islamitische organisaties. Wel kwamen er, na overleg met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen, strengere richtlijnen. Er moet nu een dierenarts bij de rituele slacht aanwezig zijn en een dier moet binnen veertig seconden het bewustzijn hebben verloren. In de praktijk komt het volgens de Voedselautoriteit nog vaak voor dat dieren langer dan veertig seconden lijden.

De joodse gemeenschap heeft zich altijd verzet tegen het verbod op ritueel slachten. Desondanks overweegt de Amsterdamse orthodox-joodse gemeente (NIHS) die verantwoordelijk is voor de Nederlandse joods-religieuze slacht – de sjechita – er zelf mee te stoppen.