Voedsel- en Warenautoriteit adviseert kabinet verbod op onverdoofd slachten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert het kabinet ritueel slachten te verbieden. Volgens de toezichthouder levert onverdoofd slachten vooral bij runderen veel stress en pijn op, en kan het voorkomen dat dieren nog meer dan 45 seconden lijden.

De aanbeveling van de NVWA staat in het adviesrapport Risicobeoordeling Roodvleesketen van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering. In het stuk staan ook aanbevelingen om microbiologische besmettingen te voorkomen, zoals aanpassingen in de diervoeding en slachtprocedures.

Op het gebied van dierenwelzijn moet volgens de NVWA goed bekeken worden of met de bestaande regels, bijvoorbeeld het verstrekken van afleidingsmateriaal als stro en zaagsel, de gestelde doelstellingen wel gehaald worden. Nergens is het rapport echter zo beslist als op het gebied van onverdoofd slachten: „Verbied, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, het onbedwelmd doden van dieren, in het bijzonder van runderen. Indien het onbedwelmd doden van runderen toch wordt gecontinueerd voeg dan aan artikel 5.9 lid 2 toe dat geen slachthandelingen gestart mogen worden zolang er tekenen van leven zijn bij de slachtdieren, dit om mogelijke onduidelijkheid te voorkomen.”

Onverdoofde slacht vindt vooral plaats om religieuze redenen bij moslims en joden. De NVWA houdt in de slachthuizen toezicht.

Het rapport van de NVWA vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over ritueel slachten in Nederland. In 2012 strandde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden, na een stevige lobby van joodse en islamitische organisaties.