Poetin richt eigen padvinderij voor Russische jeugd op

Sovjetpioniers ten tijde Brezjnev.

Rusland krijgt weer een staatsjeugdbeweging voor alle „kinderen en jongeren” die nog op school zitten. President Vladimir Poetin heeft gisteren per decreet de Russische Scholierenbeweging opgericht. De beweging krijgt tot taak om de jeugd „op basis van de Russische maatschappelijke waarden op te voeden”.

De oekaze van het Kremlin bevat richtlijnen voor de organisatie en financiering van de nieuwe jeugdbeweging. Zo krijgt de club een voorzitter en twee vicevoorzitters die door het congres voor drie jaar worden gekozen.

Opzet en doel doen denken aan de Sovjettijd. Voordat partijleider Gorbatsjov met zijn perestrojka begon, waren bijna alle kinderen lid van de Pioniers, een naar Lenin vernoemde variant op de westerse padvinderij die in 1922 opgericht werd. Doel was om de jeugd op te voeden in de ‘strijd voor de communistische zaak’. Het parool van de Pioniers was: ‘altijd paraat’. Na hun leerplicht konden de Sovjetjongeren op hun vijftiende toetreden tot de Komsomol. Net als de Pioniers runde deze jeugdbeweging sportdagen, vakantiekampen en feestavonden. Maar ze was ook een voorportaal tot de exclusieve Communistische Partij. Een leuze was: ‘Komsomol: de school voor het krijgshaftig bolsjewisme’.

Het decreet van Poetin, die zelf ideologisch geen communist is maar veeleer nationalist, past in het beleid van het Kremlin om de indruk te wekken dat de ‘goede oude tijd’ in ere wordt hersteld. Bijna alle Russische burgers van 35 jaar en ouder hebben herinneringen aan hun feitelijk verplichte lidmaatschap van de Pioniers.

    • Hubert Smeets