Rijkswaterstaat waarschuwt voor lage waterstand

Nederland heeft te kampen met de langste aaneengesloten periode van lage waterstanden in bijna 40 jaar.

Laagwater in de IJssel nabij Doesburg. Foto: Remko de Waal / ANP

Rijkswaterstaat heeft vandaag een waarschuwing afgegeven in verband met de lage waterstand. Die is in de grote rivieren al ruim honderd dagen te laag voor de tijd van het jaar en zal naar verwachting de komende weken aanhouden.

De waarschuwing is afgegeven voor de scheepvaart, de waterschappen, industrie en natuurbeheerders. De lage waterstand vormt vooral een beperking voor de scheepvaart, doordat schepen zo minder lading kunnen vervoeren en in sommige gevallen vaker zullen moeten varen. Ook kunnen veerponten hinder ondervinden van de lage waterstand.

Periode van lange droogte

Sinds half augustus is er in het stroomgebied van de Rijn vanuit Duitsland weinig neerslag gevallen. Hierdoor heeft Nederland momenteel te kampen met de langste aaneengesloten droge periode sinds het extreem droge jaar 1976. De verzilting die ontstaat, is het gevolg van het niet voldoende afvoeren van zoet water in rivieren. Instromend zeewater wordt zo niet weggespoeld en kan verder het land indringen.

Ondanks de lage afvoer is er volgens Rijkswaterstaat voldoende water om de vraag naar water van industrie, natuur, landbouw en drinkwaterwinning te voldoen. In deze tijd van het jaar is de watervraag namelijk veel lager dan in de zomer.

    • Etienne Verschuren