Opnieuw kritiek op justitiebegroting

De Algemene Rekenkamer heeft kritiek op de begroting van Veiligheid en Justitie: er is sprake van een scheve verhouding tussen ambities en budget. De kritiek van de Rekenkamer geeft de oppositie extra munitie om de begroting te bekritiseren. Het werd al betwijfeld of minister Van der Steur (VVD) erin slaagt zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Ook vanuit de Tweede Kamer was stevige kritiek op de justitiebegroting voor volgend jaar. De Rekenkamer noemt als voorbeeld de bezuiniging op rechtspraak, waardoor rechtbanken mogelijk hun (minimale) reserves moeten inzetten. Ook betwijfelt de Rekenkamer of reorganisatie van de Nationale Politie haalbaar is binnen de nieuwe planning. (NRC)