Kamer geeft geld aan festivals

De Tweede Kamer heeft besloten sommige festivals extra steun te geven. Goed nieuws, maar niet voor veel andere instellingen die nu minder geld krijgen.

Theater Artemis en Ro Theater speelden afgelopen zomer op Oerol Reuzen. Oerol krijgt dankzij de Tweede Kamer nu 250.00 euro subsidie.

Het Festival Oude Muziek, Oerol, Cinekid en de Nederlandse Dansdagen krijgen samen 1,2 miljoen euro extra rijkssubsidie. Dat geld gaat af van de 2,6 miljoen euro extra die minister Jet Bussemaker (Cultuur, PvdA) had vrijgemaakt voor de hele festivalsector. Voor festivals die subsidie krijgen via bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten of het Letterenfonds, zoals Theaterfestival Boulevard en Poetry International, is hierdoor minder extra geld beschikbaar. Het extra budget voor de festivals slinkt nog verder, naar 800.000 euro, doordat ook een jeugdgezelschap extra rijkssubsidie (circa 5000.00 euro) krijgt. De Kamer wilde niet dat dat geld zou worden weggehaald bij de acht jeugdgezelschappen die al rijkssubsidie krijgen.

Een meerderheid in de Kamer nam dinsdag een motie aan waarin PvdA, SP, CDA en D66 cultuurminister Bussemaker verzochten de vier genoemde festivals en een negende jeugdgezelschap weer een een plek te geven in de zogenoemde ‘basisinfrastructuur’ van het ministerie. Dat is het rijtje instellingen dat structureel en rechtstreeks subsidie krijgt van het ministerie van Cultuur.

Minister Bussemaker maakte duidelijk dat zij de motie onder protest uitvoert, omdat die ten koste gaat van „heel veel andere festivals”. „Dat zijn festivals die vaak juist een jong publiek weten te trekken, die gericht zijn op talentontwikkeling en die ook de provincie bedienen.”

Als voorbeelden van zulke festivals noemde ze het Vlielandse popfestival Into the Great Wide Open, Deventer op Stelten, Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, de Groningse theater- en popfestivals Noorderslag en Noorderzon en wereldmuziekfestival Music Meeting In Nijmegen. „Die zullen allemaal niet blij zijn. Ik houd de indieners deze spiegel voor, want ik weet zeker dat deze festivals de Kamer ook weten te vinden.” Minister Bussemaker noemde de keuze van de Kamer „weinig innovatief”. „Het is vooral de gevestigde orde die bediend wordt.”

Officieel moet Bussemaker eerst nieuwe ‘functies’ in de basisinfrastructuur creëren waarop subsidieaanvragers kunnen intekenen, bijvoorbeeld ‘filmfestival voor kinderen’. De Raad voor Cultuur adviseert dan wie het geld moet krijgen. De verwachting is echter dat het geld gaat naar de vier festivals uit de motie. Het Festival Oude Muziek krijgt dan 4 ton extra, Oerol 2,5 ton, Cinekid 3,5 ton, en de Nederlandse Dansdagen 2 ton.

Een motie van het CDA om ook Theaterfestival Boulevard en de Dutch Design Week subsidie te geven, werd weggestemd.

De subsidie voor het negende jeugdgezelschap zal vermoedelijk gaan naar Kwatta, dat eerder zijn rijkssubsidie van 5 ton kwijtraakte, maar terugkreeg na een rechtszaak.

Kamerlid Michel van Veen (VVD) herinnerde eraan dat bij de invoering van de basisinfrastructuur in 2008 was afgesproken dat de Kamer zich niet meer zou bemoeien met de verdeling van de subsidies aan individuele instellingen. „De PvdA neemt nu in feite de rol van de cultuurfondsen over”, zei hij. „Het is leuk voor de festivals dat zij via de heer Monasch en zijn kompanen subsidie krijgen. Mijn vraag aan de heer Monasch is welke criteria hij gaat gebruiken om bijvoorbeeld wel BoeCult aan het Sint Agathaplein in Boekel te subsidiëren, maar niet het Groede Festival op Zuid-Beveland.”

Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten, vreest dat het subsidiëren van „iconen” de dynamiek en innovatie uit de festivalsector zal halen. „Wat de Kamer zich niet realiseert is dat er straks zestig festivals bij ons aan de poort rammelen voor meerjarige subsidie, terwijl wij slechts geld hebben voor twaalf. Het extra budget dat overblijft voor de festivals, ongeveer 800.000 euro, moet ook nog eens verdeeld worden door zes verschillende cultuurfondsen.”

De Verenigde Nederlandse Podiumkunstenfestivals, waarin 45 festivals overleggen, hebben vandaag een gezamenlijke brief aan de Kamer gestuurd waarin zij ervoor pleiten dat Bussemaker de resterende 8 ton in zijn geheel zal overhevelen naar het Fonds Podiumkunsten.

    • Claudia Kammer