Het aftreden

Zo’n Fyra-debat, daar komt nog heel wat bij kijken. Iedereen was zo gespitst op de staatssecretaris, je zou bijna vergeten wat er allemaal omheen gebeurt.