Binnenhof Toe aan renovatie

Een cameraman legt muur en infrastructuur vast die schuilgaan achter de wanddoeken in de Eerste Kamer. Het Rijksvastgoedbedrijf leidde gisteren media rond in het Binnenhofcomplex. Onder meer betonrot, lekkages en een volstrekt ontoereikende digitale infrastructuur nopen tot een grootscheepse verbouwing van de Kamergebouwen. Het kabinet is voorstander van de ‘snelle’ renovatievariant, in vijf jaar, wat tot verhuizen noopt. De Tweede Kamer moet nog beslissen.