Advies warenautoriteit: verbied onverdoofd slachten

Volgens de NVWA zorgt de rituele slacht voor veel pijn en stress bij de dieren.

Schapen, ritueel geslacht voor het Offerfeest. Foto Koen van Weel / ANP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert het kabinet ritueel slachten te verbieden. Volgens de toezichthouder levert onverdoofd slachten vooral bij runderen veel stress en pijn op, en kan het gebeuren dat dieren nog meer dan 45 seconden lijden.

Op het gebied van dierenwelzijn moet volgens het rapport van de NVWA goed bekeken worden of met de bestaande regels, bijvoorbeeld het verstrekken van afleidingsmateriaal als stro en zaagsel, de gestelde doelstellingen wel gehaald worden. Nergens is het rapport echter zo uitgesproken als op het gebied van onverdoofd slachten:

“Verbied, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, het onbedwelmd doden van dieren, in het bijzonder van runderen. Indien het onbedwelmd doden van runderen toch wordt gecontinueerd voeg dan aan artikel 5.9 lid 2 toe dat geen slachthandelingen gestart mogen worden zolang er tekenen van leven zijn bij de slachtdieren, dit om mogelijke onduidelijkheid te voorkomen.”

In een reactie laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten:

“Eerder is er ook al een rapport opgemaakt door de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten. Voor het eind van het jaar sturen we dat rapport en onze reactie op het onderzoek van de NVWA naar de Tweede Kamer.”

Onverdoofde slacht vindt vooral plaats om religieuze redenen bij moslims en joden. De NVWA houdt in de slachthuizen toezicht. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de koepelorganisatie van orthodox-joodse gemeentes, schrijft in een reactie: “Er is geen reden op een verbod voor religieus slachten over te gaan; er wordt gewerkt aan daadwerkelijke verbeteringen die er toe leiden (en hebben geleid) dat het dierenwelzijn wordt verhoogd.”

Eerdere wetsvoorstellen strandden

Het rapport van de NVWA vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over ritueel slachten in Nederland. In 2012 strandde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden, na een stevige lobby van joodse en islamitische organisaties.

Wel kwamen er in overleg met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen, strengere richtlijnen. Er moet nu een dierenarts bij de rituele slacht aanwezig zijn en een dier moet binnen 40 seconden het bewustzijn hebben verloren.

Zelf stoppen

De joodse gemeenschap heeft zich altijd verzet tegen het verbod op ritueel slachten. Desondanks overweegt de Amsterdamse orthodox-joodse gemeente (NIHS) die verantwoordelijk is voor de Nederlandse joods-religieuze slacht - de sjechita - er zelf mee te stoppen.

In 2014 werd er zo’n 100.000 euro verlies op geleden, meldde het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) in juni. Het bestuur van de NIHS bekijkt verschillende opties om de kosten terug te dringen. Eén daarvan is al het vlees voortaan importeren uit het buitenland.

Gezien de geringe vraag naar kosjer vlees, is er maar één slachter in dienst van de NIHS en dat is risicovol. Als hij ziek is of om een andere reden niet kan slachten, moet de NIHS flinke kosten maken. Zo ook begin dit jaar toen de slachter na een ruzie met de opperrabbijn een paar maanden thuis zat. Er werden slachters uit het buitenland ingevlogen, wat de joodse gemeente 50.000 euro kostte, schreef het NIW.

    • Bastiaan Nagtegaal
    • Joram Bolle