Opinie

2,7 graden, niet slecht maar ook niet genoeg

Alle beloftes bij elkaar houden de gemiddelde temperatuurstijging aan het einde van de eeuw net onder de 2,7 graden. Dat is beter dan 3 of 4 graden, maar het is beslist nog geen 1,5 of 2 graden, zei de Duitse staatssecretaris Jochen Flasbarth vanmorgen op een persconferentie van het klimaatsecretariaat van de VN (UNFCCC).

Flasbarth riep de aanwezige journalisten op om, als ze hem zouden citeren – en natuurlijke hoopte hij dat ze dat deden –het hele citaat te geven. Dus niet alleen te somberen over te weinig (want nog lang niet de afgesproken 2 of zelfs 1,5 graden), Maar evenmin alleen te juichen over dat we goed op weg zijn.

De toonzetting van de persconferentie was heel optimistisch. Christiana Figueres, het hoofd van het UNFCCC, wees erop dat meer dan driekwart van alle landen hun plannen hebben ingeleverd, die samen verantwoordelijk zijn voor 86 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Dat is ongekend.

Niet juridisch bindend

Natuurlijk, het gaat slechts om beloftes. Maar die zijn volgens Figueres juist sterker dan juridische bindende, van bovenaf uitonderhandelde afspraken. De INDC’s, zoals ze in het jargon heten, Intended Nationally Determined Contributions, zijn de ‘nationale inzet’, zei Figueres, die voortkomen uit het nationale belang van de landen zelf’. Daarom zijn ze krachtiger.

Of die 2,7 graden ook worden gehaald, durft Figueres niet met zekerheid te zeggen. Ze sluit ook niet uit dat het wel eens beter zou kunnen worden dan dat. ‘De wiskunde is ingewikkeld’. Veel landen zijn conservatief in hun intenties, aldus Figueres. Ze wijst erop dat de meeste beloftes onvoorwaardelijk zijn. Voor slechts een kwart van de maatregelen houden de indieners een slag om de arm – in de meeste gevallen arme landen die het zelf niet kunnen betalen en dus financiering door rijke landen als voorwaarde stellen.

Alles bij elkaar wordt door alle INDC’s de groei van de emissies in de periode 2010-2030 met een derde gereduceerd ten opzichte van de twintig jaar daarvoor.

Als ik het zo lees, word ik toch weer argwanend over het resultaat. Maar we zullen zien.

INDCInteressant vond ik ten slotte de reactie van Figueres over de Duitse Energiewende. In een vraag uit de zaal of die transitie naar duurzame energie door de UNFCCC als een voorbeeld wordt gezien, zei Figueres dat iedereen naar Duitsland kijkt voor leiderschap op dit gebied. Ze voegde eraan toe dat landen ook met belangstelling kijken naar Duitsland omdat de Energiewende heel goed de complexiteit toont van de overgang naar een wereld met veel minder CO2-uitstoot. Figueres: ‘De wereld hunkert naar goede voorbeelden’.

Door de vernieuwing van de website zijn er problemen met de weblogs. De technici zijn bezig die op te lossen, maar dat zal nog wel enige tijd vergen. Het is de bedoeling dat er dan ook weer gereageerd kan worden. Ik hoop dat jullie tegen die tijd het debat met hetzelfde enthousiasme als voorheen voortzetten. 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.