Stijlfouten

Er heeft een stukje van mij in de krant gestaan, en van alle kanten krijg ik reacties. Tot mijn verrassing krijg ik zelfs een handgeschreven brief van juf Van Hooff, mijn juffrouw van de vierde klas lagere school. Die heb ik in geen 40 jaar gesproken. Ze wil weten hoe het me is vergaan en vraagt of ik haar terug wil schrijven. De brief eindigt met een zwierige handtekening.

Daaronder staat: P.S. In je stukje staan twee stijlfouten en één spellingsfout.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/ik

    • Martin van der Jagt