Oerol krijgt weer rijkssubsidie

Tweede Kamer regelde structurele rijkssubsidie voor vier festivals en jeugdtheatergezelschap

Het Festival Oude Muziek, Oerol, Cinekid en de Nederlandse Dansdagen krijgen samen 1,2 miljoen extra rijkssubsidie. Dat geld gaat af van de 2,6 miljoen extra die minister Bussemaker had vrijgemaakt voor de hele festivalsector. Voor festivals die subsidie krijgen via bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten of het Letterenfonds, zoals Theaterfestival Boulevard en Poetry International, is hierdoor minder extra geld beschikbaar.

Het extra budget voor de festivals slinkt nog verder, naar 8 ton, doordat ook een jeugdgezelschap extra rijkssubsidie (circa 5 ton) krijgt. De Kamer wilde niet dat dat geld zou worden weggehaald bij de acht jeugdgezelschappen die al rijkssubsidie krijgen.

Een meerderheid in de Kamer nam dinsdag een motie aan waarin PvdA, SP, CDA en D66 cultuurminister Bussemaker verzochten de vier genoemde festivals en een negende jeugdgezelschap weer een een plek te geven in de zogenoemde ‘basisinfrastructuur’ van het ministerie. Dat is het rijtje instellingen dat structurele subsidie krijgt van het ministerie krijgt.

Officieel moet Bussemaker eerst nieuwe ‘functies’ creëren waarop subsidieaanvragers kunnen intekenen, bijvoorbeeld ‘filmfestival voor kinderen’. De Raad voor Cultuur adviseert dan wie het geld moet krijgen. De verwachting is echter dat het geld gaat naar de vier festivals uit de motie. Het Festival Oude Muziek krijgt dan 4 ton extra, Oerol 2,5 ton, Cinekid 3,5 ton, en de Nederlandse Dansdagen 2 ton. Een motie van CDA om ook Theaterfestival Boulevard en de Dutch Design Week subsidie te geven, werd weggestemd.

De subsidie voor het negende jeugdgezelschap zal vermoedelijk gaan naar Kwatta, dat eerder zijn rijkssubsidie van 5 ton kwijtraakte, maar terugkreeg na een rechtszaak.

Bussemaker liet in augustus al weten dat ze de wens van de Kamer omtrent het het Festival Oude Muziek zou inwilligen, al was ze daar zelf geen voorstander van. Ze wees er toen op dat dit ten koste zal gaan van kleinere festivals die een jong publiek trekken en talentvolle makers stimuleren. Dinsdag wees ze hier opnieuw op.

Ook Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten, vreest dat het subsidiëren van „iconen” de dynamiek en innovatie uit de festivalsector zal halen. „Wat de Kamer zich niet realiseert is dat er straks zestig festivals bij ons aan de poort rammelen voor meerjarige subsidie, terwijl wij maar geld hebben voor twaalf. Het extra budget dat overblijft voor de festivals, ongeveer 8 ton, moet ook nog eens verdeeld worden door zes cultuurfondsen.”

    • Claudia Kammer