Kankerpatiënt krijgt niet genoeg psychische zorg

Psychosociale zorg moet onderdeel van behandeltraject zijn.

Patiënten met een ernstige lichamelijke ziekte, zoals kanker, krijgen vaak niet de psychische zorg die ze nodig hebben. Artsen die, bijvoorbeeld, kanker behandelen hebben te weinig tijd voor psychische hulp en zij herkennen psychische problematiek bovendien onvoldoende. Dit staat in een kritisch rapport over psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke aandoeningen, dat gisteren werd gepubliceerd in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid. De onderzoekers constateren ook dat onbekend is wat goede psychosociale zorg inhoudt voor mensen met een ernstige lichamelijke ziekte. Een landelijke richtlijn daarover ontbreekt, staat in het rapport.

Uit het rapport is op te maken dat een grote groep kankerpatiënten niet de juiste zorg krijgt. Ieder jaar krijgen 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dertig procent van hen ervaart zulke ernstige psychische problemen tijdens of na de ziekte, dat gespecialiseerde hulp nodig is. KWF Kankerbestrijding stelt in een reactie „verheugd” te zijn over het rapport, omdat voor de eerste keer duidelijk wordt dat psychosociale zorg daadwerkelijk onderdeel moet zijn van een behandeltraject voor kankerpatiënten; ook wat betreft de financiering.

Lees ook: Ina  heeft een hersentumor - leren sterven is leren leven en Arts ziet psychische leed kankerpatiënt vaak niet

Opvallend is dat in het rapport geen aandacht wordt besteed aan een eerdere noodkreet van KWF hierover. Enkele maanden geleden had KWF kritiek op minister Schippers (Zorg, VVD), omdat veel kankerpatiënten die kampten met een ‘aanpassingsstoornis’ niet meer konden rekenen op een vergoeding van hun zorgverzekeraar als ze daarvoor werden behandeld buiten het ziekenhuis.

In 2012 werd de aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald; KWF constateerde dit jaar dat daardoor veel patiënten helemaal geen psychische zorg krijgen. Het rapport gaat hier niet op in; wel schrijven de onderzoekers dat er „onduidelijkheden” zijn in de financiering van psychische zorg voor kankerpatiënten. KWF noemt het „verbazingwekkend” dat er geen aandacht voor de aandachtsstoornis is in het rapport.

Minister Schippers stelt in een schriftelijke reactie dat de conclusies in het rapport „duidelijk” zijn: „Psychosociale zorg is een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling van een ernstige somatische aandoening. Ook wat betreft financiering.” De minister wil in gesprek met belangenverenigingen om concrete verbeteringen door te voeren. Dat gaat KWF niet snel genoeg. De organisatie wil dat patiënten die op dit moment verstoken blijven van psychische zorg, daar direct mee geholpen worden.