Het Laatste Avondmaal centraal in Teylers bij Leonardo-expositie

Teylers Museum in Haarlem organiseert in het najaar van 2018 een grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci (1452-1519). Nooit eerder is in Nederland een expositie gehouden met zeker dertig originele tekeningen van de beroemde Italiaanse renaissancekunstenaar. „Een oude droom komt uit”, zegt directeur Marjan Scharloo.

De plannen dateren uit 2005, toen Teylers een expositie wijdde aan het werk van Michelangelo. Die tentoonstelling was met 95.000 bezoekers de eerste blockbuster uit de geschiedenis van het museum. In 2012 volgde nog zo’n succesvolle expositie over een Italiaanse meester, Rafaël. Scharloo: „Ja, er ontbrak inderdaad nog één kunstenaar in dat rijtje.”

Twee jaar geleden begon Teylers met het realiseren van de droom. Conservatoren reisden potentiële musea af om te onderzoeken of ze voldoende werk van Da Vinci in bruikleen konden krijgen. Nu contracten zijn getekend voor in totaal dertig tekeningen is het tijd om met het plan naar buiten te treden, zegt de directeur.

Da Vinci was een homo universalis: architect, uitvinder, filosoof, natuurkundige, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Teylers concentreert zich op één aspect van zijn werk en maakt een tentoonstelling over de wijze waarop de kunstenaar menselijke karakters en emoties uitbeeldt bij Het Laatste Avondmaal, zijn fresco voor een Milanees klooster waarop apostelen met uiteenlopende emoties reageren op de woorden van Jezus.

Met digitale middelen zal dit fresco in het museum worden getoond. Daarbij komen dertig originele portretstudies van Da Vinci en een aantal tekeningen van navolgers. Omdat nog nooit eerder een tentoonstelling is gewijd aan dit aspect van Da Vinci’s oeuvre, toonden diverse musea zich bereid om werk uit te lenen, zegt Scharloo. Van de Britse koningin Elizabeth, die vele tekeningen van Da Vinci bezit, krijgt Teylers straks acht werken in bruikleen.

Teylers verwacht dat de tentoonstelling in drie maanden tijd zeker honderdduizend bezoekers zal trekken. Verlengen kan niet, zegt Scharloo: „Oude tekeningen langer aan daglicht blootstellen, is onverantwoord.”