Gemeente zat fout met vergunning stunttruck

Haaksbergen had de vergunning voor de stunt met de monstertruck niet mogen verlenen.

De gemeente Haaksbergen heeft ten onrechte de vergunning verleend voor het evenement in september 2014 waarbij een monstertruck het publiek inreed. Dat stelt de rechtbank in Almelo in de zaak rond de vergunningverlening. Bij het ongeluk vielen drie doden en raakten 28 mensen gewond.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente geen idee had van de inhoud van de stunt. „Er was geen concreet beeld van wat er tijdens de stunt zou gebeuren en welke risico’s er waren”, aldus de rechtbank. „Dat is bij de aanvraag niet toegelicht en er is ook geen navraag naar gedaan.”

Naar de mening van de rechtbank is de gemeente na het evenement ten onrechte achter de vergunning blijven staan. Omdat deze pas vier dagen van tevoren was afgegeven, was de bezwaartermijn nog niet verstreken. Het was dus achteraf nog mogelijk om bezwaar te maken tegen de vergunning. Dertig mensen deden dat.

‘Een fantastische uitspraak’

De gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften verklaarde een groot aantal bezwaren gegrond. Ook die vond dat de risico’s niet goed genoeg in kaart waren gebracht en dat onvoldoende duidelijk was wat de stunt inhield. Toch bleef de burgemeester volhouden dat de vergunning terecht was afgegeven. Op die manier belandde de zaak bij de rechtbank. Die noemt het „niet aanvaardbaar” dat de gemeente de vergunning niet heeft herroepen, omdat al duidelijk was dat er „gebreken waren geweest in de besluitvorming”.

De Stichting Sterevenementen, die de stuntman inhuurde, heeft bestuursrechtelijk gezien gedaan wat ze moest doen, vindt de rechtbank. Er loopt nog wel een strafzaak tegen zowel de stichting als de chauffeur van de monstertruck voor dood door schuld.

Letselschade-expert Yme Drost, die in de bestuursrechtelijke zaak twintig slachtoffers bijstaat, noemt de uitspraak fantastisch, maar ook weinig verrassend. „Eigenlijk wisten we dit al. De gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de gemeente zelf hadden dit ook al geconstateerd.”

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde in mei tot het vertrek van de toenmalige burgemeester Hans Gerritsen. De gemeenteraad had geen vertrouwen meer in hem.

Volgens Drost maakt het vonnis de gemeente medeverantwoordelijk voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan. Eerder zei de advocaat van de gemeente, Bart Roozendaal, dat het voor de vergoeding van de schade aan de slachtoffers niet uitmaakt wie de rechtszaak wint, hooguit voor wie de schade gaat betalen.

Schadeafwikkeling

Voorlopig heeft de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer de afwikkeling van de schade op zich genomen. Die schade valt nu te verhalen op de verzekeraar van de gemeente, volgens Drost.

De gemeente Haaksbergen wil pas woensdag 4 november reageren op de uitspraak, staat op de website. De burgemeester, inmiddels waarnemer Gerrit Jan Kok, wil het vonnis eerst bestuderen.