Nieuwe EU-afspraken voor dieseluitstoot minder streng dan Europese Commissie wilde

Autofabrikanten mogen de EU-norm voor stikstofoxiden (NOx) uit dieselmotoren nog jarenlang blijven overschrijden met ruim 100 procent. Dat is de uitkomst van een gisteren in Brussel gehouden vergadering van lidstaten met de Europese Commissie. De Commissie stelde een kleinere overschrijding voor (60 procent), zeker ook met het oog op het huidige Volkswagen-schandaal rondom vervalste emissietesten, maar moest onder druk van landen met een grote auto-industrie bakzeil halen. Vooral Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stuurden aan op een compromis. Tijdens de vergadering kwam het tot een stemming, waarbij Nederland als enige lidstaat tegen stemde. Tussen wat diesels op papier en wat ze in werkelijkheid uitstoten, bestaat al jaren een onverklaarbaar groot gat. Daarom wordt eind 2017 een nieuwe emissietest van kracht. Tot 1 januari 2021 mag de daarbij gebruikte NOx-norm met 110 procent worden overschreden, daarna met niet meer dan 50 procent. Ook dat laatste is meer dan de Commissie bepleitte. (NRC)