Amsterdamse scholen stoppen met bekritiseerde matching

Vanaf dit schooljaar wordt weer geloot. Strategisch kiezen loont weer.

Het Barlaeus Gymnasium iN Amsterdam is een gewilde school. ANP

Amsterdamse middelbare scholen stoppen met het door ouders veel bekritiseerde matchingsysteem, waarmee leerlingen middels een algoritme door de computer op een middelbare school werden geplaatst. Vanaf dit schooljaar wordt weer geloot en loont strategisch kiezen.

Dat meldt scholenkoepel Osvo in een persbericht. Er komt, aldus Osvo, “een systeem waardoor de aankomende brugklassers veel meer kans hebben op de school van keuze terecht te komen”. En als dat niet lukt, worden ze elders geplaatst “met een systeem waarin ouders veel meer de regie kunnen houden”.

Als kinderen worden uitgeloot, stellen ze vanaf dit jaar een voorkeurslijst op van alternatieve scholen. Als vervolgens weer meer kinderen naar een bepaalde school willen dan daar plekken zijn, worden ze van het tekort op de hoogte gesteld. Ze kunnen dan strategisch voor een andere school kiezen. Een computer verdeelt de uitgelote kinderen over de overgebleven plekken, met als doel zo veel mogelijk van hen op hun voorkeursschool te plaatsten. Met welk algoritme dit gebeurt, moet nog worden vastgesteld.

De Osvo schrijft:

“Na evaluatie maar ook commentaar van politiek, ouders en belangenorganisaties hebben de scholen weer gekozen voor zoveel mogelijk kinderen op hun voorkeursschool. Maar nu wordt voor de uitgelote kinderen een nieuw systeem opgezet, waarin de gezinnen worden begeleid in het opstellen van een voorkeurslijst die uitzicht biedt op een passende school. Strategisch kiezen voor een school die naar verwachting meer plaatsen over heeft, in plaats van de meest populaire school, gaat in dit systeem weer lonen. Op deze wijze wil osvo de regie weer bij de ouders terugleggen.”

Het matchingsysteem werd vorig jaar ingevoerd omdat er veel onvrede was over het lotingsysteem, waardoor jaarlijks honderden kinderen werden uitgeloot voor een plek op een populaire school. Zij konden alleen nog naar een school waar nog wél plek was: vaak impopulair of ver uit de buurt.

Veel onvrede

Bij het matchingsysteem mochten kinderen een top opgeven van voorkeursscholen. Een computer plaatste hen via een wiskundige formule: meer kinderen op een van hun voorkeursscholen, maar minder op hun nummer één. Dat moest een einde maken aan onvrede en strategisch kiezen. Maar veel ouders waren ontevreden over de uitslag. Zij mochten niet ruilen, terwijl er ruim 600 voorbeelden waren van gevallen waarbij kinderen door te ruilen wel op de eerste voorkeursschool terechtkwamen. Een groep ouders spande een rechtszaak aan, maar verloor.

    • Mirjam Remie