Alkmaarse VVD wil asielzoekers normen-en-waardenverklaring laten ondertekenen, en een paar huisregels

Alkmaar gaat zeshonderd asielzoekers opvangen in het voormalige kantoor van de Belastingdienst in de gemeente.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten nadat maandag de gemeenteraad over dit plan werd gehoord.

De VVD-fractie wil dat de vluchtelingen een verklaring tekenen waarin ze akkoord gaan met regels en bepaalde Nederlandse normen en waarden, die duidelijk maken „in welke maatschappij ze terechtkomen”. Met hun handtekening verklaren mensen zich aan te passen aan een achttal Nederlandse normen en waarden. Zoals: mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en moeten zo bejegend worden, dagbesteding en vrijwilligerswerk is verplicht, en met meer dan drie personen, kinderen niet meegerekend, wordt niet als groep naar buiten gegaan.

John van der Rhee, voorzitter van de VVD-fractie in de Alkmaarder raad: „Op de een of andere manier willen we een weg vinden om vluchtelingen – de échte oorlogsvluchtelingen – welkom te heten en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de onzekerheid in de Alkmaarse samenleving.”

„Als mensen het papier weigeren te tekenen, is er er geen plek voor ze in Alkmaar”, zegt Van der Rhee. Dat geldt ook als ze de regels schenden. De fractie denkt dat het plan haalbaar is, maar verwacht niet dat de raad het klakkeloos zal overnemen.

Burgemeester en wethouders zien wel heil in een verklaring. Het college gaat erover in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft het toegezegd. Gemeente, politie en COA moeten erop toezien dat mensen zich aan de regels houden. Details daarover zijn nog niet uitgewerkt.

Fractievoorzitter Van der Rhee benadrukt dat het voor asielzoekers vooral duidelijk moet zijn dat iedereen in dit land gelijk is. Maar in Nederland mag je toch wel met meer dan drie mensen over straat? „Het is verleidelijk een parodie van het plan te maken. Maar toen we hier met de raad over spraken, was er geen tegenspraak op de meeste punten.” (NRC)