Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Staatssecretaris Mansveld stapt op vanwege Fyra-rapport

Aanleiding voor haar opstappen is dat zij de Kamer niet goed heeft geïnformeerd.

Foto ANP / Bart Maat

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stapt op vanwege het Fyra-rapport. Dat heeft zij vanmiddag bevestigd in een verklaring voor de pers op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanleiding voor haar opstappen is dat zij de Kamer niet goed heeft geïnformeerd.

De parlementaire enquêtecommissie Fyra concludeerde vanmiddag in haar eindrapport dat NS en de achtereenvolgende bewindslieden op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, later Infrastructuur en Milieu, de hoofdschuldigen zijn voor het mislukken de Fyra. Eén van de conclusies was ook dat Mansveld de Tweede Kamer op minstens één punt “onvolledig en strikt genomen onjuist heeft geïnformeerd”, aldus de commissie. Het niet goed of onvolledig informeren van de Kamer geldt als een politieke doodzonde.

“Goede informatievoorziening is cruciaal in de politiek”, zei de staatssecretaris vanmiddag:

“Ik heb er steeds naar gestreefd de Kamer naar eer en geweten te informeren, maar de commissie is van mening dat dit onvoldoende is gebeurd. Wat ik daar ook van vind, het betekent dat ik dingen niet goed heb gedaan.”

Mansveld zei het debat over de toekomst van de hogesnelheidslijn graag te willen voeren, maar dat is volgens haar “niet mogelijk als dat slechts in het teken staat van het al dan niet aanblijven van mij als de verantwoordelijk staatssecretaris”. Mansveld vindt dat haar lang niet alles persoonlijk aan te rekenen is, maar stelde dat het “mijn democratische plicht is met mijn aftreden ook verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten van mijn voorgangers”.

Mansveld had zich actiever moeten opstellen

Anders dan Mansveld de Kamer in 2013 en 2014 liet weten, had de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wel degelijk de bevoegdheid om de Fyra-treinen zelf te inspecteren. De ILT beperkte zich tot een inspectie op papier. Mansveld had zich in het najaar van 2012 actiever moeten bemoeien met de Fyra, constateert de commissie, en minder moeten vertrouwen op NS. Er waren voor de start van de dienst op 9 december 2012 al signalen dat de trein onbetrouwbaar was.

Premier Rutte noemde het opstappen van Mansveld in een reactie “zeer spijtig”:

“Wilma Mansveld heeft met hart en ziel gewerkt om de ingewikkelde problemen op te lossen die zij als staatssecretaris op haar bord kreeg. Daar heb ik grote waardering voor. Haar grote persoonlijke inzet en gedrevenheid ken ik van dichtbij en ik weet dat dit voor haar een moeilijk besluit is. Natuurlijk respecteer ik het.”

PvdA-leider Diederik Samsom zei in een reactie dat het aftreden van Mansveld “onvermijdelijk” was en sprak van een “moedig besluit”. Hij wilde nog niet vooruitlopen op haar opvolging:

Twitter avatar markduursma Mark Duursma Samsom wil nog niets zeggen over opvolging #Mansveld. Naam Sharon Dijksma zingt rond. Schultz doet wellicht begrotingsdebat zo meteen

Vijfde bewindspersoon Rutte II die opstapt

Mansveld is de vijfde bewindspersoon die opstapt uit het kabinet Rutte-Asscher. PvdA-staatssecretaris Co Verdaas (december 2012), VVD-staatssecretaris Frans Weekers (januari 2013) en VVD-bewindslieden Ivo Opstelten en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gingen haar voor.