Kritiek op de hoofdpersonen van het Fyra-debacle

Foto ANP

Alle hoofdrospelers in het Fyra-debacle hebben steken laten vallen. De opeenvolgende bewindslieden, de Tweede Kamer, NS en inspectiedienst ILT.

Over minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD):

Foto David van Dam

Foto David van Dam

“De minister informeert de Tweede Kamer niet over de afspraak die zij met NS heeft gemaakt om Den Haag-Breda-Brussel te vervangen door Breda-Antwerpen zodra dit operationeel en juridisch mogelijk is. (..) De einduitkomst van het onderhandelingsakkoord is er een waarmee NS en HSA beloond zijn voor slecht gedrag.”

Over staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M, PvdA):

Foto ANP

Foto ANP

“De marginale wijze waarop de Inspectie haar rol in het Fyra-project heeft aangestuurd is gesteund door de verantwoordelijke bewindspersonen. Ze hebben de Inspectie in beleid en aansturing ook niet aangezet, zich kritischer op te stellen in toelatingstrajecten.(..) Uit informatie van de staatssecretaris blijkt dat de Inspectie de bevoegdheid niet zou hebben om de Fyra’s te inspecteren. De Tweede Kameris op dit punt onvolledig en strikt genomen onjuist geïnformeerd.”

Over minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat 2007-2010, CDA):

Foto ANP

Foto ANP

“De commissie oordeelt dat minister Eurlings de Tweede Kamer misleid heeft. Informatie over de moeilijke financiële positie van HSA is bewust minder helder gepresenteerd aan de Tweede Kamer. (..) De commissie vindt dit des te kwalijker daar dit in nauwe samenspraak met HSA plaatsvond.”

Over Jenny Thunnissen, directeur Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

Foto ANP

Foto ANP

“De Inspectie heeft haar rol als toelatende instantie in het Fyra-project onaanvaardbaar minimalistisch ingevuld. (..) De Inspectie heeft de minister in mei 2012 voorbarig, onzorgvuldig en te summier geïnformeerd over de toelating van de Fyra.”

    • Annemarie Sterk