Europees Parlement verwerpt verbod op ggo’s

Landen mogen voorlopig niet zelf bepalen of ze genetisch gemanipuleerd voedsel weren.

Tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen tijdens een demonstratie in 2013 op de Dam in Amsterdam. Foto Evert Elzinga/ ANP

Er komt vooralsnog geen nationaal importverbod op de invoering van genetisch gemanipuleerd voedsel in de Europese Unie (EU). Het Europees Parlement verwierp vandaag een conceptwet die zou regelen dat landen in de EU zelf mogen bepalen of ze transgene gewassen zoals biotechmais toelaten.

Europarlementariërs vrezen dat het verlenen van een dergelijke vrijheid aan landen zal leiden tot grenscontroles tussen staten die voor voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) zijn en zij die daartegen zijn. De europolitici stemden in grote meerderheid tegen het voorstel van de Europese Commissie om landen toe te staan door de EU goedgekeurde gemanipuleerde gewassen van de eigen markt te weren: 577 parlementariërs stemden voor verwerping, 75 politici waren tegen.

Gentechnologie

Ggo’s zijn gewassen waarvan het genetisch materiaal is veranderd met behulp van gentechnologie. Dit wordt over het algemeen gedaan om de gewassen beter weerbaarder te maken tegen ziekten of insecten. Ook zou dit de oogstbaarheid en voedingswaarde ervan vergroten. De gentechnologie is in Europa omstreden omdat onbekend is wat de effecten ervan op lange termijn zijn voor mens, dier en milieu.

Een deel van genetisch gemanipuleerde gewassen als bijvoorbeeld soja uit Zuid-Amerika wordt in Europa verwerkt tot diervoeding. Nederland mengt bijvoorbeeld een tiende van alle diervoeders voor de Europese markt. Het zorgt voor een miljardenomzet en de Nederlandse regering is dan ook voorstander van genetisch gemodificeerde gewassen in veevoeder.

‘Overwinning vrije markt’

EU-rapporteur Giovanna La Via, die het voorstel indiende om de conceptwet te verwerpen, spreekt van een overwinning voor de Europese vrije markt:

“De laatste maanden zijn ernstige bezwaren geuit over het ontbreken van een verkenning van de impact op de markt, de vraag of het voorstel niet strijdig is met het vrije verkeer van goederen en of het überhaupt praktisch valt uit te voeren.”

Wetsvoorstel nog niet van de baan

Het aannemen van het voorstel betekent overigens niet dat de conceptwet van de baan is. De Europese commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis zegt het voorstel voorlopig niet in te trekken. De Raad van Ministers moet zich er nog over uitspreken.

    • Jorg Leijten