De belangrijkste aanbevelingen uit de Fyra-enquête

De parlementaire enquêtecommissie Fyra. Foto Bart Maat / ANP

Alle hoofdrolspelers in het Fyra-debacle hebben forse steken laten vallen, oordeelde de enquêtecommissie in een zojuist gepresenteerd rapport. De belangrijkste aanbevelingen op een rij. Zo moet er kritischer worden gekeken naar de huidige verhouding tussen NS en staat.

1. Het vervoer over de HSL-Zuid moet verbeteren. Het is onverstandig de huidige onderbenutting nog lang te laten voortbestaan.

2. Begin in 2018 al met het bekijken van mogelijkheden na het aflopen van de huidige concessie in 2024.

3. Maak een expliciete keuze voor de mate van marktwerking die gewenst is en handel daar consequent naar. Werk scenario’s uit voor verschillende vervoerders en de verhouding tussen vervoerder(s) en staat. De huidige verhouding tussen de NS en de staat moet kritisch bekeken worden.

4. Er moet integraal worden proefgedraaid, met infrastructuur, treinen, dienstregeling en personeel. Zorg voor terugvalopties.

5. De houding van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport moet standaard kritisch zijn in plaats van vertrouwend. Het toezicht moet intensiever.

6. Het kabinet moet zorgen voor goede en tijdige inventarisatie van belangen en risico’s van buitenlandse belanghebbenden.

7. Wees alert als slechts één inschrijver stelt het gevraagde te kunnen bieden.

8. De Tweede Kamer dient haar controlerende taak kritischer in te nemen. Vertrouwelijk informeren moet tot een minimum beperkt blijven.

    • een onzer redacteuren