Een slecht gedicht is de beste beveiliging

Wil je een veilig wachtwoord gebruiken dat niet of nauwelijks door een computer geraden kan worden, maak dan een absurd versje.

Volgens wetenschappers van de Universiteit van Californië is poëzie de oplossing voor mensen die te simpele - en dus onveilige – wachtwoorden hanteren. Geen wachtwoord maar een wachtgedicht, dus. Het onderzoek stelt twee woordreeksen voor, waarvan de laatste klanken rijmen. Het wachtgedicht mag nonsens zijn, graag zelfs. Bij voorbeeld: The Dodgers opened Livingstone / subscription stations Silverstone. Of : A zebra prison magnitude / involves applying solitude.

De combinatie van rijm en metrum is de beste manier om complexe informatie te onthouden. Dat geldt voor lange heldendichten uit de Griekse oudheid, ezelsbruggetjes of een goede rap.

Om de code te kraken zou een moderne pc 11,3 jaar aan het rekenen zijn. Een reeks van vier willekeurige woorden is moeilijker te onthouden en sneller te kraken, stellen de onderzoekers.

Voorbeelden in het Nederlands krijgen vanzelf een zeker Drs. P-gehalte. Denk aan Konijnen praktisch leverworst / spaghetti kraakbeen lavakorst. Of, wat minder willekeurig: Het Nederlandse koningspaar / zit nu onder het pandahaar.

Veel webdiensten en bedrijfsnetwerken zitten niet op wachtgedichten te wachten: ze hanteren een maximum aantal tekens voor wachtwoorden en accepteren geen woorden die louter uit letters bestaan.

    • Marc Hijink