Oeroude genen voor nieuwe ledematen

Hwa Ja Goetz, Museum für Naturkunde, Berlijn

Vroege amfibieën, die meer dan 290 miljoen jaar geleden leefden, hadden al het vermogen om een verloren ledemaat zoals een staart, een vinger of een poot te regenereren. Tegenwoordig beheersen alleen salamanders die kunst nog tot in de perfectie. En die salamanders zijn een moderne diergroep waarbij ontwikkeling van vingers en tenen aan de poten in een andere volgorde verloopt dan bij alle andere dieren. Dat is misschien geen toeval, schreven Duitse en Amerikaanse evolutiebiologen dit weekend in Nature. Zij laten zijn dat die omgekeerde vingeraanleg ook aanwezig was bij andere (uitgestorven) diergroepen en dat die telkens samengaat met een groot regeneratievermogen. Ook bovenstaande Sclerocephalus , een fossiel vonden in Zuid-Duitsland, was zo'n amfibie met salamanderachtige eigenschappen. In Nature Communications concluderen deze week Britse genetici dat deze salamandergenen van invloed zijn op vingeraanleg én regeneratievermogen.