Middernacht

Het was zo’n beetje middernacht toen ik mijn gasten uitliet. Er naderde een vrolijk groepje jongeren toen ik ze aan het uitzwaaien was.

Ik had de deur nog maar net achter me gesloten toen er werd er aangebeld. Het uitgelaten gezelschapje vroeg me de weg naar een horecagelegenheid iets verderop in de straat en ik vertelde dat ze er bijna waren.

Bijna had ik de deur weer gesloten toen een meisje me riep. Nadat ik de deur weer verder had geopend sprak ze me streng toe: „Mevrouw, dat moet u nooit meer doen hoor, de deur midden in de nacht voor vreemden openmaken.”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/ik

    • Saar-Ine van Fulpen