Tweeverdieners kunnen straks iets hogere hypotheek krijgen

Tweeverdieners kunnen vanaf 2016 relatief een hogere hypotheek krijgen. Minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Blok van Wonen hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de berekening van het maximale hypotheekbedrag wordt gewijzigd, omdat tweepersoonshuishoudens zich in de praktijk volgens het Nibud meer kunnen permitteren dan tot nu toe werd aangenomen.

Door de nieuwe berekening worden verschillen tussen het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen ten opzichte van eenverdieners met hetzelfde inkomen kleiner. Maar tegelijkertijd geldt voor veel (met name lagere) inkomens dat ze straks een minder duur huis kunnen kopen dan nu. Volgens het Nibud is dat omdat veel toeslagen worden afgeschaft.

Het Nibud werkt in de berekening van de maximale hypotheek met een financieringslastpercentage – het maximale bedrag dat huishoudens kunnen missen voor hun hypotheek. Voor de berekening werd het laagste inkomen voor 33 procent meegeteld. Straks telt het voor de helft. Een reden om tweeverdieners minder hypotheek te geven dan eenverdieners met hetzelfde inkomen is dat de kans op kinderen, en dus de kans dat één minder gaat werken, groter is.