Kerk, steek de kop niet in het zand

Paus Franciscus heeft bisschoppen en kardinalen opgeroepen „niet onze koppen in het zand te stoppen”. De kerk moet oog hebben voor de realiteiten van de deze tijd en gelovigen „met een open hart” bejegenen.

De paus zei dit zaterdag na de synode over het gezin. Drie weken stonden behoudende en vooruitstrevende kerkbestuurders daar – vaak fel – tegenover elkaar.

Franciscus’ slottoespraak was in stijl met zijn bedoeling met deze synode: praten over de kloof tussen wat gelovigen doen en de leer van de kerk. En ook over de contexten waarbinnen de katholieke kerk wereldwijd functioneert.

Tot voorstellen voor veranderingen in de katholieke doctrine kwam het niet. Dat was ook niet de bedoeling. Het slotdocument herhaalt dat de kerk een centrale rol ziet voor het gezin, waarin man en vrouw door een onverbrekelijk huwelijk met elkaar verbonden zijn. Behoudende deelnemers waren tevreden dat er geen uitnodigende woorden waren voor homoseksuelen. Het progressievere kamp viert dat lokale bisschoppen een eigen lijn kunnen uitzetten als het gaat om de opstelling tegenover gescheiden katholieken.

De paus zal waarschijnlijk volgend voorjaar zijn eigen conclusies trekken uit de discussie. Sommigen zien het felle debat als een teken dat de katholieke kerk gedesoriënteerd is geraakt. Anderen zien het als een groeiproces.