‘Geld voor leraar basisschool stroomt weg’

Het geld dat de overheid uittrok voor extra leerkrachten in het basisonderwijs is daar niet voor gebruikt.

Foto: ANP / Martijn Beekman

Het extra geld dat de overheid twee jaar geleden heeft uitgetrokken om extra leerkrachten in het basisonderwijs aan te nemen is daar niet voor gebruikt. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Basis- en middelbare scholen kregen in 2013 in totaal 150 miljoen euro om meer jonge leraren in dienst te nemen, maar volgens de bond hebben scholen het geld gebruikt om het verlies van andere inkomsten op te vangen.

Waardoor ontstaan die verliezen?

Volgens de AOb worden de verliezen op scholen onder meer veroorzaakt door een dalend leerlingenaantal en hoge werkloosheid. De AOb:

“De ww-kosten voor werkloze leraren lopen al jaren op. Scholen draaien daar zelf voor op.’’

Op middelbare scholen is het geld wel goed besteed

Onlangs werd bekend dat het extra geld op middelbare scholen wel daadwerkelijk voor extra docenten is gebruikt. De koepelorganisatie voor het middelbaar onderwijs, de VO-raad, concludeerde dat na onderzoek onder de eigen achterban.

    • Carlijn Vis