Amerikaanse verzamelaar wil Rembrandt uitlenen aan Brits museum

Een anonieme Amerikaanse verzamelaar wil Rembrandts portret van Catrina Hoogsaet kopen van de Britse familie Douglas Pennant en het schilderij vervolgens in langdurig bruikleen geven aan een Brits museum.

Exportverbod

Vorige week werd bekend dat het Britse ministerie van Cultuur een exportverbod had opgelegd voor het portret. Het doek werd te belangrijk geacht om door verkoop naar het buitenland te verdwijnen. Het besluit gold tot half februari 2016, in de hoop dat zich voor die tijd een Britse koper meldt.

De Amerikaanse verzamelaar, die in juni een overnamesom van omgerekend 48 miljoen euro met de eigenaren is overeengekomen, is volgens The New York Times bereid zijn exportaanvraag voor het doek in te trekken.

Late Rembrandt

Het Rijksmuseum heeft in 2007 geprobeerd om dit in 1657 door Rembrandt geschilderde portret te kopen met steun van het kabinet Balkenende IV. De vraagprijs lag toen nog boven de 50 miljoen euro. Het museum zag af van de verkoop omdat de verkopers toen meer geld vroegen dan het museum kon en wilde betalen. Het portret hing dit jaar op de tentoonstelling Late Rembrandt.

    • Arjen Ribbens